Het rode potlood terug in Amsterdam

Met felicitaties aan de volhardende sceptici die al maandenlang aandacht vragen voor de onbetrouwbaardheid van stemcomputers. De minister is na onderzoek van de AIVD overstag gegaan en in 35 gemeenten mag de NewVote niet gebruikt worden. Eén van de gemeenten die hier de consequenties van ondervindt is Amsterdam. De oude stembussen moeten weer van stal gehaald worden – dat wil zeggen teruggekocht, geconfisqueerd of wat dan ook – de stemhokjes moeten terug en er moet een enorme hoeveelheid rode potloden besteld worden.

Als lid van een stembureau hier in Bos en Lommer ben ik allerminst blij met deze ontwikkeling. Net een paar weken geleden de uitgebreide instructie gehad voor de hele stemprocedure, dat kan opnieuw gaan gebeuren. Het betekent weer tot laat in de avond biljetten uitvouwen, sorteren, tellen, nog een keer tellen en formulieren invullen. Tijd die ik liever zou besteden achter de tv om de eerste uitslagen en reacties te zien, of op de verkiezingsavond van GroenLinks.

Ook heb ik niks met die zogenaamde nostalgie van het rode potlood. Bij 21e eeuwse verkiezingen horen 21e eeuwse middelen. Ik vind het volkomen terecht dat als er onoverkomelijke problemen met de stemcomputers zijn dat dit soort maatregelen genomen worden, maar ik hoop toch vurig dat we volgend jaar maart bij de provinciale verkiezingen gewoon weer ouderwets via de stemcomputer mogen stemmen.

10 antwoorden op “Het rode potlood terug in Amsterdam”

 1. De snelheid van een verkiezingsuitslag kan toch geen argument zijn om oncontroleerbare verkiezingen en het risico van een onbetrouwbaar stemproces te risceren? Democratie is zo’n beetje het grootste goed in onze samenleving en daarom kunnen we het ons niet permitteren als hier oncontroleerbaarheid en ook maar de schijn van onbetrouwbaarheid omheen hangt. Dat heeft helemaal niets met nostalgie naar het rode potlood, ouderwetsheid of anderszins te maken! Het is niet terecht dat tegenstanders van stemmen per machine/computer in die hoe weggezet worden. Partijtijgers moeten – in het belang van de democratie – maar een paar uurtjes langer geduld hebben voordat de uitslag er is. Je moet in de regel vier jaar wachten op zo’n uitslag en dan kunnen die paar uurtjes er ook nog wel mee. Tenslotte nog een bericht voor mopperende stembureauleden. Het is niet verplicht om zitting te hebben in een stembureau. Als u het te veel werk vindt of op een andere manier uw geld wilt verdienen door weinig of niets te doen: be my guest, alleen niet ten koste van onze (lang bevochten) democratische rechtsstaat!

 2. Ben het er helemaal eens dat je geen enkel risico moet nemen, dus in dit geval vind ik het ook terecht dat de stemcomputers teruggehaald worden. Er zijn serieuze problemen en het is goed dat die aan de kaak worden gesteld. Daarover geen misverstand. Maar als je op de site wijvertrouwen enz. kijkt zie je ook dat er nostalgie is wat betreft het rode potlood en dat sommigen inderdaad helemaal niet op machines willen overstappen. Ik vind het niet meer dan normaal dat we dat in deze tijd wel doen. Niet alleen omdat het mij tijd bespaart maar ook de mensen thuis en de kandidaten die in enorme spanning zitten over de uitslag.

 3. Het zijn geen machines, het zijn computers.
  Dat lijkt een klein verschil maar is het niet. Computers doen gewoon wat het programma ze vertelt. En wat dat is dat weten alleen de bouwers van die dingen, zelfs de overheid kan de werking niet nagaan!
  Met stemcomputers is het mogelijk om grootschalige fraude te plegen zonder dat iemand daar ooit achter kan komen. Alles wat je nodig hebt zijn een paar mensen die van binnenuit de boel saboteren. Een hertelling is zinloos want levert exact hetzelfde resultaat.
  Vergelijk dat met fraude bij papieren stemmen: daar heb je honderden zo niet duizenden mensen voor nodig om de uitslag significant te beïnvloeden.
  Nee, van mij mogen die stemcomputers worden afgeschaft. Democratie is te belangrijk om aan technologie over te laten, zeker als die maar door een select groepje mensen doorgrond wordt.

 4. Ik ben wel benieuwd wat Harmen zou zeggen als er iemand (laten we hem/haar A noemen) in zijn stemlokaal op hem afstapt, en vraagt ‘ik wil graag zien dat mijn stem geteld wordt’. En Harmen moet dan uitleggen dat dat niet kan, want de computer doet dat. Maar A houdt vol, en wijst op de kieswet, waarin staat dat controle door burgers mogelijk moet zijn. En Harmen zegt dan ‘ja meneer, sorry hoor, dit is de 21e eeuw, kijk maar in de kieswet, daar staat dat bij stemcomputers controleerbaarheid niet van toepassing is’.
  Dan kun je nog zulke mooie computers hebben, dat probleem help je niet uit de weg. Blind vertrouwen op computers is zo dom. Je vertrouwt toch ook niet blind op het oordeel van de computer die de stoplichten regelt? Ik kijk toch liever zelf ook nog even om me heen.
  En nee, ik heb niets tegen computers. Ik ben een ontzettende nerd, die dagelijks meer dan 10 uur achter het scherm doorbrengt. Des te beter heb ik door hoe makkelijk er mee valt te sjoemelen.

 5. @ Reinout en Koen: ik begrijp jullie fanatisme, maar lees nog eens even terug wat ik geschreven heb.
  1. er zijn problemen met de huidige stemcomputers, als die niet opgelost zijn vind ik het terecht dat ze niet gebruikt worden
  2. onder de juiste condities, controleerbaarheid, fraudebestendigheid etc. vind ik dat we met stemcomputers zouden moeten stemmen
  Dat is alles, ik heb nergens naïef vertrouwen in computers uitgesproken.
  Dan zijn er nog twee zaken die ik als relatieve leek zou willen weten:
  1. Is het niet technisch mogelijk om net als bij het geld uit de muur halen, na je stem uitgebracht te hebben een transactiebon te krijgen?
  2. Is er één concreet geval bekend bij alle verkiezingen die tot nu toe gehouden zijn met een stemcomputer waar fraude is gepleegd?

 6. Een inhoudelijke discussie over stemcomputers voer ik graag. Maar jouw posting bevat wat mij betreft nogal een vreemde gedachtengang.
  Ik vind het vreemd dat je het met name relateert aan de tijd die het jou persoonlijk zou kosten (tweede alinea). Of de leden van het stembureau al dan niet tv kunnen kijken vind ik toch wel het minst interessante belang. Je zit immers op dat stembureau om de verkiezingen correct te laten verlopen, en dan is dat ook je prioriteit. Als dat beter kan met technologie, prima, als dat niet zo is, ook prima, maar in ieder geval weegt de mogelijkheid om eerder naar huis te gaan natuurlijk helemaal niet mee!
  Ook je laatste alinea bevat een vreemd betoog: we moeten stemmen met stemcomputers omdat het 21e eeuws zou zijn. Sorry, maar techniek inschakelen om het inschakelen van techniek is onzin. We gebruiken de stemcomputers als het een aanmerkelijk voordeel en geen aanmerkelijke nadelen heeft. Niet omdat het moderner is dan iets anders.

 7. Ik wil ook nog wel even reageren op je vragen 🙂
  Als je een briefje kunt printen om mee naar huis te nemen, ondermijn je daarmee het stemgeheim. Bij een traditionele verkiezing krijg je met opzet ook geen bewijs van je stem mee naar huis. Wat wel mogelijk is, is een briefje printen en dat in een stembus stoppen. Dan is het altijd hertelbaar.
  Er zijn inderdaad gevallen bekend waarbij er fraude is gepleegd. Het jammere is echter dat met een stemcomputer fraude juist veel lastiger te detecteren wordt. Het feit of er dus fraude mee gepleegd is, zegt dus niet zoveel. Het is vooral belangrijk dat als het gebeurt, je het ook door hebt.

 8. @ Thijs:
  Leuk die discussie!
  Dat ik zelf snel klaar ben is een mooi voordeel maar niet de reden. Het is wel in alle opzichten prettiger. Als een systeem met computers waterdicht is, is dat overigens wel te preferen boven het handmatig tellen van de stemmen. Zie de vele recounts die bijv. in Amerikaanse staten of elders plaatsvinden waarbij er regelmatig verschillende resultaten uitrollen (vermoeidheid, onoplettendheid). Dus in dat opzicht is een computer een groot voordeel.
  Bij het bonnetje zou het mij inderdaad gaan om een briefje dat op het stembureau ingeleverd wordt en indien nodig gecheckt kan worden tegen het resultaat van de computer.
  Techniek omdat het 21e eeuws is… Nee het is niet techniek om de techniek maar als je de techniek kunt gebruiken vind ik het zonde om het niet te doen (onder de genoemde randvoorwaarden). Ik zou het ook best leuk vinden als de caissière bij de Albert Heijn zou moeten hoofdrekenen om de prijs van mijn boodschappen uit te rekenen.
  Tenslotte: interessant dat je wel suggereert dat er fraude is gepleegd maar daar geen concrete voorbeelden bij kunt geven.

 9. Wat is dat nu weer voor een rare vergelijking? De kassabon van Albert Heijn kan iedereen natellen en relateren aan het aantal gekochte producten en de prijzen die bij de desbetreffende producten zijn vermeld. De uitslag van een stemming met stemcomputers is door niemand te controleren! Daar gaat het om, dat is de kern van democratie. Alle “argumenten” van de voorstanders van stemmen per computer getuigen van een forse dosis gemakszucht en naïviteit, en een desastreus gebrek aan objectiviteit en navolgbaarheid.

 10. Jarenlang was ik ik Bos en Lommer voorzitter van een stembureau. En ik moet je bekennen dat ik niets leuker vond dan de informele wedstrijd die wij hadden: wie heeft als eerste en zonder fouten de uitslag bij de centrale organisatie binnen. Het heeft mij veel bier en goede flessen wijn opgeleverd. Hoe jammer was het om deze leuke traditie te zien verdwijnen. Er is immers niks aan een wedstrijd tussen twee strijdende stemcomputers.
  Met partijkameraadschsappelijke groet
  Marianne

Reacties zijn gesloten.