Dichter bij de politiek: Ilja Leonard Pfeijffer

EPITAAF

Als ziener van wat is geweest, zag hij verschiet.
De toekomst in zijn visie was wat is geschied.
Profeet van ooit was hij, die heel de natie leidde
naar het beloofde land van lang vervlogen tijden
wanneer geluk nog heel gewoon was en de buren
hun hoed afnamen voor de buren, avonduren
in knus en veilig samenzijn met het gezin
verantwoord werden doorgebracht, toen de vorstin
geen spot verdroeg en vrijheid alom werd beschouwd
als plicht voor hem die vrijheid gul was toevertrouwd
om zich te matigen en in tevredenheid
te bidden en te werken. Zo was zijn beleid
gericht op wederkeer van burgerlijk fatsoen
en zo heeft hij met glans het Nederland van toen
hersteld tot lusthof van de rust en veiligheid,
waar ondernemingszin floreert, waar heiligheid
van vlijt en ijver alom wordt gerespecteerd
en niets dan economisch groeien wordt begeerd.
Het is het land waar iedereen gerust kan slapen.
Hij heeft het nijver naar zijn eigen beeld geschapen.
Hij was de grootste leider die ons land ooit kende.
Nu zal hij ons ontvallen, premier Balkenende.

(vanmiddag gehoord in Buitenhof)