Begroting 2007

Het wordt elk jaar makkelijker… Dat gevoel kreeg ik bij de behandeling van de begroting vandaag, en dan heb ik het uiteraard over het gemak waarmee het college deze begroting er doorheen loodste. Uiteraard waren er de nodige aanpassingen, hetzij door de collegepartijen, hetzij op initiatief van de PvdA met steun uit verschillende hoeken, maar de grote lijnen bleven overeind. In tegenstelling tot eerdere jaren werd de begroting ook keurig in een ochtend, middag en klein stukje avond afgerond.

Voor de neutrale toeschouwer zal het niet bovenmatig interessant zijn geweest, omdat alle fractievoorzitters keurig hun verhaal hielden, nauwelijks door interrupties onderbroken. Een debat in de ‘goede’ traditie van de Staten. Eigenlijk had ik een beetje gehoopt op een wat steviger evaluatie van de afgelopen jaren van het CDA/VVD/GL/D66 college, maar tegenover de complimenten van de coalitiepartijen (terecht) voor de goede samenwerking stond weinig fundamentele kritiek van de PvdA of SP. Van de PvdA snap ik dat omdat het lastig oppositie voeren is tegen beleid waar je het voor 90% mee eens bent, van de SP valt het me tegen dat ze zo blijven hangen in dezelfde onderwerpen en zo weinig serieus tegenwerk bieden.

Als eerste aanzet voor de verkiezingscampagne kan dit begrotingsdebat dus zeker niet gelden. Ik hoop van harte op een fellere en spannendere campagne!