SP, dat mag wel eens wat vrolijker

Over het algemeen vind ik het leuk om de website van de SP Noord-Holland te lezen. Actueel en vaak prikkelend, soms wel erg ongenuanceerd. Deze keer verkopen ze echt onzin, dus ik kan het niet nalaten toch even te reageren…

Groenlinks overbodig, SP noodzakelijk

14-11-2006 • Een paar weken terug analyseerde Bart Tromp in een column de verschillende politieke partijen. Hij kwam tot de conclusie dat Groenlinks overbodig is en de SP noodzakelijk. Want, schreef hij, Groenlinks heeft geen eigen geluid, terwijl de SP dat wel heeft, een geluid bovendien dat noodzakelijk is, wil de samenleving leefbaar blijven.

Gisteren werd de begroting 2007 van de provincie behandeld, de laatste begroting van dit college. Iets wat bijna tot vervelens toe door iedereen werd gememoreerd. De collegepartijen (CDA, VVD, D66 en GL) weidden vervolgens zelfgenoegzaam uit over het goeds wat er de afgelopen 4 jaar was gebeurd. Maar over wat dat goeds dan was, daar bleef men vaag over. Dat is jammer, want de SP kan zich niets bijzonder goeds herinneren. Althans, niet iets waar Noord-Holland zich mee profileert als bijzonder kundig, bijzonder milieuvriendelijk, bijzonder zorgzaam etc. (…)

Toen kwam het CDA aan het woord en die sloot af met: wij distantiëren ons van de woorden van de SP over de reorganisatie. Ook wij voelen ons aangesproken, maar wij herkennen ons niet in zijn verhaal: de reorganisatie gaat hartstikke goed. Toen kwam GroenLinks het spreekgestoelte op en die sloot zich aan bij de laatste woorden van het CDA. En zo ging dat door en door, met D66 en zo voort. Van CDA en D66 en VVD verwacht je geen sociaal geluid, maar van Groenlinks toch eigenlijk wel. Maar kennelijk berust dat verwachten van op een mechanisme, terwijl GroenLinks allang niet meer sociaal denkt. GL noemt zichzelf in navolging van Halsema tegenwoordig linksliberaal tegenwoordig, als sommige D66ers en sommige VVDers. GroenLinks heeft geen eigen geluid meer, hun meegroeicampagne zegt dat eigenlijk al. Kortom, Bart Tromp heeft gelijk.

Het is weer van dik hout zaagt men planken, helaas ben ik van de SP in onze provincie weinig anders gewend. Vergeleken met de landelijke SP – die graag wil meeregeren en ook begrijpt dat daar compromissen bijhoren – loopt deze fractie nog lichtjaren achter. In de afgelopen vier jaar hebben we helaas alleen maar gehoord hoe vreselijk slecht het is dat wij ons hebben ‘uitgeleverd’  als ‘bijwagen’ van CDA en VVD.

Kenmerkend voor het autisme is dat de SP zich van de afgelopen jaren ‘niets bijzonder goeds’ kan herinneren. Kennelijk is het de SP ontgaan dat de provincie miljoenen eigen geld in de jeugdzorg heeft gestoken, versneld de ecologische hoofdstructuur realiseert, 200 miljoen investeert in openbaar vervoer en koploper is op het gebied van duurzame energie. Is dat milieuvriendelijk en zorgzaam genoeg? Hoezo, GroenLinks overbodig?

Mij is vooral bijgebleven dat de SP met name overal tegen was en nauwelijks met eigen initiatieven is gekomen. Elk jaar bij de begroting een klaagzang houden is geen kunst, interessanter is hoe het dan wel zou moeten. Ik zou dus makkelijk het verwijt kunnen terugkaatsen: ik kan me van de SP ‘niets bijzonder goeds’ herinneren.

Ik verwacht helemaal niet van de SP dat ze juichend op de banken gaan staan voor het beleid van dit college (waar GroenLinks met veel plezier aan heeft meegewerkt), maar het mag wel iets minder zuur en verongelijkt. Om met Pim Fortuyn te spreken, "het is jammer dat de heer Graatsma niet wat vrolijker is."

5 antwoorden op “SP, dat mag wel eens wat vrolijker”

  1. Hoi Richard,
    Ik had het stukje van Kathalijne ook gelezen. Het lijkt me goed om geen absolute waarde aan het Kieskompas toe te kennen (is immers op bepaalde issues gebaseerd), maar het is wel interessant om te zien hoezeer PvdA en SP sociaal-economisch dichtbij elkaar staan. In een aantal opzichten is het verschil klein en zit het meer in sfeer en imago dan in inhoudelijke tegenstellingen.
    Datzelfde Kieskompas laat overigens ook zien dat er voor GroenLinks wel degelijk plek is: linkser én progressiever. Alleen weten we ook dat zich in die hoek tamelijk weinig kiezers bevinden…

  2. Het is wel heel erg gemakkelijk allerlei kritiek over de handelwijze en standpunten van de SP-fractie te formuleren als je – als GroenLinks – op voorhand niet bereid bent de opstelling en inbreng van de SP serieus te nemen. In plaats daarvan legt GroenLinks haar oor liever te luisteren bij de rechtse (college)partijen VVD, CDA en D66. Met een dergelijke selectieve perceptie wordt de inhoudelijke onderbouwing van je beweringen over de SP wel erg mager.

  3. Hoi Jeroen,
    Het is niet mijn bedoeling om de inbreng van de SP niet serieus te nemen, maar ze maken het helaas er zelf naar… Ik zou het ook graag anders zien!

Reacties zijn gesloten.