Gemiste kans

In mijn bericht van 18 december gaf ik al aan dat GroenLinks naar mijn smaak te snel afgehaakt is bij de coalitieonderhandelingen. Kort daarna meldde mijn fractievoorzitter Bart Heller dat hij bezig was met een ‘open brief’ aan Femke over dit onderwerp met het verzoek om daarover mee te denken. Allebei waren we erg gecharmeerd van het optreden van Jos van der Lans in Buitenhof en ook vanuit onze Noord-Hollandse ervaring met meebesturen hoe langer hoe meer ervan overtuigd dat GroenLinks hier een grote kans laat schieten.

Samen met collega-Statenlid Jan Kastje en GroenLinks Hilversummers Claire Verlinden en Sjors Wolf hebben we een stuk geschreven dat met enige vertraging vanwege de Kerstdagen gisteren in de NRC is verschenen.

AFHAKEN ONDERHANDELINGEN HISTORISCHE FOUT GROENLINKS

GroenLinks heeft het CDA “keuzevrijheid ontnomen”, stelde Femke Halsema, door te bedanken voor de uitnodiging om met CDA, PvdA en CU te onderhandelen. Wij zijn een groep actieve GroenLinksers met in totaal 15 jaar ervaring met het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, op lokaal en provinciaal niveau, en wij vrezen dat GroenLinks vooral zichzelf een keuze heeft ontnomen. En een historische fout heeft gemaakt.

De fractie voert drie argumenten aan om niet mee te willen onderhandelen.

"Drie van deze partijen hebben verloren bij de verkiezingen" Nou en? Tellen de mensen die wél op die partijen hebben gestemd, dan ineens niet meer mee? Winst of verlies is op zichzelf geen criterium voor regeringsdeelname. Als dat wel zo zou zijn, zou Wilders moeten gaan regeren. In ons huidige stelsel stemmen mensen nu eenmaal op partijen en niet op een regering. En een meerderheid, van welke partijen dan ook, blijft een (democratische) meerderheid.

"CDA onderhandelt liever met een klein GroenLinks dan met een grote SP" Opnieuw: nou en? Zijn wij niet in staat om stevig te onderhandelen? Dit “machtspolitieke” argument gaat er van uit dat louter de grootte van een partij het onderhandelingsresultaat bepaalt. Het is onze overtuiging én ervaring dat succesvolle onderhandelingen niet afhangen van machtspolitiek handelen maar van de gezamenlijke wil om er uit te komen. Stevig onderhandelen, zonder elkaar continu het vel over de oren te trekken. Met begrip voor elkaars standpunten en pijnpunten en op basis van wederzijds respect, dat naast overtuigingskracht en handig opereren minstens zo belangrijk is als zetelaantallen. Velen binnen GroenLinks lijken nogal eenzijdig gefixeerd te zijn op macht en inhoud en een ‘blinde vlek’ te hebben voor de meer relationele kant. Wellicht een tekort aan bestuurlijke ervaring? Overigens kunnen goede persoonlijke verhoudingen juist ook groeien tijdens een onderhandelingsproces.

"Er zijn forse inhoudelijke verschillen tussen CDA en GroenLinks" Dat klopt. Daar zijn het ook verschillende partijen voor. Maar inhoudelijke verschillen zijn te overbruggen, als de oprechte wil daartoe bestaat. En je zult toch echt eerst serieus moeten onderhandelen om zeker te weten of onderlinge verschillen écht onoverbrugbaar zijn.

Wij weten dat het lastig balanceren is tussen de wensen en gevoelens van coalitiegenoten en onze eigen principes en idealen. Maar wij weten ook dat onze principes en idealen nu eenmaal het beste gerealiseerd worden door bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Ook al levert dat soms ‘vuile handen’ op en gaat dat soms van “au”. GroenLinks is geen actiegroep maar een politieke partij. Een serieuze politieke partij is bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. En zo vaak gebeurt het niet dat GroenLinks voor regeringsonderhandelingen wordt uitgenodigd.

Tegen Femke zouden wij willen zeggen: “We hebben met z’n allen die posters lopen plakken waarop je zo bevallig tegen het Torentje aanleunt. “Ideeënpartij op zoek naar macht”, zei je, terwijl je de Linkse Lente aankondigde. Die macht kwam net langs, ga er achteraan!”.

Harmen Binnema, lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland; Bart Heller, oud-wethouder Hilversum, fractievoorzitter Noord-Holland; Jan Kastje, Statenlid Noord-Holland; Claire Verlinden, oud-fractievoorzitter Hilversum; Sjors Wolf, oud-wethouder Hilversum

15 antwoorden op “Gemiste kans”

 1. Ik ben niet erg onder de indruk van de weerlegging van de argumenten van de fractie. De weerlegging op de eerste twee argumenten is ´nou en?´ en het derde argument wordt niet weerlegd.

 2. Hoi Arnoud,
  Wel een erg makkelijk antwoord en kwestie van selectief lezen denk ik. Volgens mij geven wij aan bij alle drie de argumenten dat ze ons niet overtuigen dat je nu al onderhandelingen uit de weg moet gaan. Het gaat er niet om dat al die argumenten onwaar zouden zijn, maar wel dat het veel te gemakkelijke uitvluchten zijn om verantwoordelijkheid te ontlopen.

 3. Maar vind je dan echt niet dat GroenLinks in elk geval toch een poging had moeten wagen? Wij beweren ook niet dat het allemaal gelukt zou zijn maar wel dat je de plicht hebt om het te proberen en die verantwoordelijkheid te nemen.
  Vooral omdat de kop boven het persbericht zo quasi-triomfantelijk was dat GroenLinks het CDA de ‘keuzevrijheid’ zou hebben ontnomen, schoot schiet mij echt in het verkeerde keelgat. Vrijheid ontnomen, nee je hebt het CDA precies gegeven wat het wilde – SP is gedumpt en de bij voorbaat favoriete derde partij zit aan tafel. Kan me de teleurstelling bij Wouter Bos dan ook goed voorstellen.

 4. Ik ben met je eens dat de genoemde tegenargumenten niet heel sterk zijn. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat GL zin heeft zich op dezelfde manier eruit de laten bonjouren als de SP, waarmee niet eens een serieuze poging is gedaan.

 5. Ik ben geen voorstander voor dergelijke publicaties in de pers.
  In de verklaring van de Fractie staat letterlijk: GroenLinks is op dit moment niet beschikbaar voor onderhandelingen, die er op gericht zijn een combinatie van CDA en PvdA aan een meerderheid te helpen”.
  Dit is iets anders dan definitief de stekker er uit te halen. Mocht de formatie mislukken en andere vormen zonder het CDA aan de orde komen, dan kan GroenLinks m.i. weer aanschuiven bij de onderhandelingen.
  Wees nou eerlijk. Hoe geloofwaardig zijn we als GroenLinks wanneer we met het CDA in zee gaan, terwijl we in de campagne ons vol tegen deze partij hebben afgezet. Remember onze blikjes “Balkenende 4, ik heb er de kracht niet voor”
  Met CDA in zee gaan is gezien de gevoerde campagne strategie geen optie!

 6. Ik vind de argumentatie van onze TK-fractie niet heel sterk, maar ben het wel eens met hun keuze. GroenLinks heeft zich in de campagne sterk tegen Balkenende afgezet. Ik heb nog anti-flu snoepjes uitgedeeld onder het motto ‘Ziek van Balkenende?’. Nu deelnemen aan Balkenende IV zou ik behoorlijk ongeloofwaardig vinden. Jullie besteden terecht aandacht aan de gezamenlijke wil om er uit te komen, en aan persoonlijke verhoudingen. Ook om die reden heb ik weinig vertrouwen in het CDA van Balkenende en Verhagen.
  Ik vind dat jullie wat te gemakkelijk over het grote verschil in zetels heen stappen. Als de kiezer ons graag in een regering had willen zien, dan hadden ze wel in grotere getalen op ons gestemd. De SP had dat mandaat wel. Ongelofelijk dat zij het niet serieus hebben geprobeerd! Hadden wij de helft van hun zetelaantal….
  Binnen een CDA-PvdA-GroenLinks coalitie is je machtspositie gering, te gering. Verder vind ik dat je sowieso niet met CDA, PvdA èn CU moet onderhandelen. Je bent getalsmatig niet nodig voor een potentieel vier partijen kabinet. Verder kun je ook –zeker gezien de vreemde samenstelling van de TK- als oppositiepartij invloed uit oefenen. Zie wat recent rond de dieren en het generaal pardon is gebeurd. Terwijl we in Nijmegen hebben gemerkt dat je als bestuurders ook behoorlijk gepiepeld kunt worden door je CDA en PvdA ‘vrienden’. Als je nu in een kabinet gaat zitten, met de SP in de oppositie, dan ben je bij de volgende verkiezingen weg.
  Tenslotte zijn we niet op aarde om Wouter Bos te helpen. Laat hem maar scherp onderhandelen, de poot stijf houden. Als de CU dan afhaakt (wat ik in hun geval zou doen), dan kunnen wij eventueel aanschuiven. Er moet immers een kabinet komen.

 7. Jammer, zo’n interne strategische discussie in het NRC.
  Na de verkiezingsuitslag was het volgens mijn onbescheiden mening volstrekt duidelijk dat het meest logische een kabinet is van CDA, CU en PvDA. Pas als deze 3 er niet uit komen moeten wij serieus overwegen mee te onderhandelen.
  Ik ben het dus eens met de strategische keuzes van de fractie tot nu toe.

 8. Waarom schrijven jullie Femke niet een gewone brief, maar moet het in de krant? Dat hun naam in de krant staat vinden schrijvers van open brieven doorgaans belangrijker dan een inhoudelijke reactie van de geadresseerde.

 9. Omdat het uiteraard ook de bedoeling is om een bredere discussie los te maken. Gezien de reacties alleen al op dit weblog lukt dat volgens mij aardig 🙂 Verder hebben we uiteraard ons commentaar ook rechtstreeks aan de TK fractie verteld.

 10. Beste Harmen,
  Ook ik heb me afgevraagd waarom we zo snel zijn afgehaakt.
  In deze moderne tijd moet het toch mogelijk zijn om via internet een ledenraadpleging te houden over het wel of niet afhaken bij de onderhandelingen.
  Wellicht is het een punt om op het komende congres ter sprake te brengen
  John Krant
  Fractievoorzitter Bloemendaal

Reacties zijn gesloten.