Minder zetels, maar meer leden

Terwijl GroenLinks bij elke verkiezing zetels kwijtraakt, blijft ons ledental juist elk jaar groeien. 2006 is zelfs een topjaar, met een groei van maar liefst 10%. Op kleine schaal heb ik daar zelf ook iets van gemerkt, omdat de afdeling Bos en Lommer voor het eerst boven de 100 leden uit is gekomen. Allemaal heel relatief natuurlijk, op een inwonertal van meer dan 30.000, net als de ruim 23.000 GroenLinks leden in verhouding tot het Nederlandse electoraat van meer dan 12 miljoen mensen. Maar het is altijd leuk om er mensen bij te krijgen!

Wel vind ik het opvallend dat er ook een behoorlijk aantal mensen hun lidmaatschap heeft opgezegd. Reken maar uit: het persbericht meldt dat zich 4384 nieuwe leden hebben aangemeld, met een netto stijging van 2107 betekent dat dat 2277 leden opgezegd hebben. Dat is ook een fors aantal – ik heb geen vergelijkbare cijfers van vorige jaren, maar het is zo’n 10% van het ledenbestand. Ben benieuwd wat de reden is van dit hoge getal.

Eén antwoord op “Minder zetels, maar meer leden”

  1. Late reactie op 11 januari 2007
    In Amsterdam ZuiderAmstel neemt het totale ledenaantal geleidelijk toe, maar ook bij ons verdwijnt zo’n 10% per jaar. Het grootste deel daarvan betreft mensen die nog maar kort (minder dan 2 jaar) lid waren. Het bestuur heeft zich voorgenomen alle leden in deze “risicogroep” successievelijk te benaderen om hen, als ze dat willen, meer bij de partij te betrekken.

Reacties zijn gesloten.