We doen weer mee! (II)

College_1Na een kleine maand onderhandelen was het vandaag zover: de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Opnieuw met GroenLinks (als enige provincie in Nederland!) in combinatie met VVD, PvdA en CDA. Onder de bekwame leiding van VVD-leider Ton Hooijmaijers zijn we snel tot een akkoord gekomen waar voor alle partijen herkenbare en zichtbare punten in zitten.

In mijn bijdrage vanochtend heb ik vooral onze inspanningen voor duurzame energie, natuur en ecologie en intensief ruimtegebruik als positieve elementen in dit akkoord genoemd. Met bovendien de geruststellende gedachte dat ‘onze’ gedeputeerde Albert Moens verantwoordelijk zal zijn voor een groot deel van dit beleid.   

De oppositie was vandaag opvallend mild (en als je goed luisterde eigenlijk regelmatig positief) over ons akkoord. Zeker bij de SP bespeur ik, op een enkele oprisping na, de wil om anders dan in de afgelopen jaren constructieve oppositie te gaan voeren. Datzelfde liet ook D66 weten, oppositie ‘naast’ het college noemden zij dat, maar dat lag meer in de lijn van de verwachting.

Na alle felicitaties aan het nieuwe college – Albert kreeg met 47 van de 50 zelfs de meeste stemmen van alle gedeputeerden – was het tijd voor nog heel wat meer handen schudden en zoenen. Want niet alleen werden de opvolgers van de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd, ook maakten nog eens negen duo-leden hun opwachting. Zo kwam het ‘zo waarlijk…’ en ‘dat verklaar…’ heel wat keren voorbij.

Vanaf nu gaat het echte werk beginnen. Om onbescheiden met mijn eigen woorden af te sluiten:

We zien uit naar de samenwerking met PvdA, CDA en VVD. De onderhandelingen in de voorbije weken geven ons wat dat aangaat alle vertrouwen. Er ligt een mooi akkoord, aan ambities geen gebrek. Van GroenLinks mag u verwachten dat wij dit college kritisch maar constructief, scherp maar met humor, en precies maar rekkelijk zullen volgen. Aan de slag!

4 antwoorden op “We doen weer mee! (II)”

 1. Hallo Harmen,
  Anders dan je stelt beoordeel ik de oppositie van de SP-fractie in de periode 2003-2007 niet als niet-constructief. Vanuit de context van de gevestigde orde ontstaat bij veel mensen al snel de neiging om geluiden en werkwijzen die afwijken van de mainstream als negatief te kwalificeren. Er wordt dan door bestuurders en politici met oogkleppen op gekeken naar en geoordeeld over de samenleving.
  Ondertussen verbaast men zich er wel over dat steeds meer mensen hun buik vol krijgen van politiek en niet eens meer de moeite nemen om te gaan stemmen. Vorige maand bracht nog niet eens 45% van de kiesgerechtigde inwoners in Noord-Holland zijn/haar stem uit. De elitisering en ontideologisering van de politiek, waarbij aanzienlijke groepen van de samenleving feitelijk “afgeschreven” worden, zijn hier debet aan. Ik vind dat een zorgelijke zaak.
  Vriendelijke groeten,
  Harald Bos.

 2. jaah… jammer dat de groenen zo denken, Harald snapt mijner inziens wat belangrijk is.
  Elvis

Reacties zijn gesloten.