SP vliegt weer uit de bocht

Gisteren was ik nog blij verrast door de positieve en constructieve toon van de SP, maar vandaag komt alweer een einde aan de schone schijn.

Onder de kop ‘Nero en de zeven dwergen’ gaat de SP weer op de ouderwetse van-dik-hout-zaagt-men-planken manier tekeer. GroenLinks doet uiteraard niets voor het milieu, maar ja dat waren we inmiddels wel gewend. Nero heeft zijn intrek genomen aan de Dreef en de plannen van het nieuwe college zijn niet alleen een ‘allegaartje’ ze zijn ook nog ‘waanzinnig’ en hebben geen enkele ‘realiteitszin’. Kijk zo kennen wij onze socialistische vrienden weer. Ter vergelijking: vier jaar geleden had de SP een al even vrolijke boodschap onder de titel ‘Mondkapjes voor, er is witte rook aan de Dreef’.

Ik ben ervan overtuigd dat Dago Wellink echt bereid is om op een andere manier politiek te bedrijven en de samenwerking met anderen te zoeken. Dat heb ik gemerkt tijdens de campagne, in de voorbereiding op de onderhandelingen en ook gisteren bij de bespreking van het college-akkoord in de Staten. Maar als een paar kikkers in zijn fractie voortdurend uit de emmer springen dan valt er voor hem ook weinig eer te behalen. Dan worden de komende vier jaar net zo "succesvol" als de afgelopen vier jaar. De SP kiezer verdient beter zou ik zo zeggen. 

5 antwoorden op “SP vliegt weer uit de bocht”

 1. Wel wat weinig flatteus om een aantal van de negen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers van de SP te betitelen als “kikkers die uit de emmer springen”.
  Ik spreek hier alleen over mezelf, maar ik acht mijzelf goed in staat de belangen van de SP-kiezers te behartigen, op een manier die ik zonder gewetenswroeging nog kan verantwoorden ook. Waar dat kan moet er inderdaad constructief samengewerkt worden met andere partijen om een zo groen en sociaal mogelijk Noord-Holland te krijgen.
  In de verkiezingscampagne heb ik benadrukt dat een groen en sociaal provinciebestuur wat de SP betreft het beste samen met de PvdA en GroenLinks bereikt zou kunnen worden. Op mijn expliciete vraag aan PvdA en GroenLinks of dit wat hen betreft ook zo gezien wordt, of dat ze liever (weer) kiezen voor de VVD, volgde echter een – achteraf gezien zeker – betekenisvolle stilte.
  Men kan moeilijk van de SP verwachten dat wij positief zijn over een college en programma waarin de VVD en het CDA (met vier van de zeven gedeputeerden) de meerderheid hebben. En dat terwijl VVD en CDA in Provinciale Staten slechts een minderheid van nog geen 42% van de zetels bezetten.

 2. Sorry, nog een kleine toevoeging. Als je onze lijsttrekker en fractievoorzitter Dago Wellink inderdaad zoveel waardering toekent en kwaliteiten toedicht, dan had ik het prettig gevonden als daarvan tijdens de verkiezingscampagne en de “onderhandelingen” ook voldoende zichtbaar was geworden. Echter, de manier waarop Dago en de SP door een aantal politieke partijen zijn behandeld, daar lusten naar mijn mening de honden geen brood van.

 3. Kikkers uit de emmer, ach het is maar beeldspraak. Ik zie alleen een groot verschil in toon tussen het bericht op de website en de inbreng in de Staten gisteren. Ik zie dat fractieleden interrupties plegen waar anderen zich niet in kunnen vinden. Zomaar wat observaties.
  PvdA 11 + SP 9 + GroenLinks 5 is volgens mij 25 zetels, dus geen meerderheid. Het is bovendien logisch dat de VVD als grootste partij het initiatief nam en dat in een nieuw college de VVD vertegenwoordigd is.
  Ik heb toch goed begrepen dat de SP er geen probleem mee had om met de VVD te gaan samenwerken? Niet voor niets liep de afspraak van Dago met Ton ruim een half uur uit. Niet voor niets vond Dago het nodig om keer op keer te ontkennen dat de SP de VVD zou uitsluiten. Ook in de Staten en op de website heeft de SP aangegeven bereid te zijn met de VVD in een bestuur te gaan. Nou ja, dan vind ik het wat raar als het GroenLinks verweten wordt dat wij met de VVD tot zaken willen komen.

 4. Hallo Harmen,
  Allereerst gefeliciteerd met je tienjarig lidmaatschap van GroenLinks! Zelf ben ik ook tien jaar lid van GroenLinks geweest, dus ik weet hoe dat voelt.
  Ik heb het artikel (“Nero”) op de website van de SP ook gelezen en nergens staat dat GroenLinks niets doet voor het milieu. Er wordt een drogreden gehanteerd om een uitspraak te bekritiseren die de SP niet gedaan heeft.
  Verder valt mij op dat je niet inhoudelijk ingaat op de punten die ik heb aangedragen. Dat is natuurlijk niet verplicht, maar voor een inhoudelijke discussie op dit weblog wel zo aardig.
  – Je gaat niet in op de in mijn perceptie schandelijke manier waarop Dago Wellink en de SP door een aantal politieke partijen, waaronder ook GroenLinks, zijn behandeld.
  – Ik had het niet over een meerderheid na 7 maart maar over een oproep tot samenwerking tussen PvdA, SP en GroenLinks tijdens de campagne, dus voorafgaand aan de verkiezingen.
  – Ook ik kan tellen en constateer dat genoemde drie partijen gezamenlijk 25 van de 55 zetels in provinciale staten bezetten.
  – De Partij voor de Dieren, D66, Ouderenpartij en ChristenUnie beoordeel ik bij voorbaat niet (althans zeker niet in alle opzichten) als rechts. Een linkse meerderheid in provinciale staten is in mindere of meerdere mate wel aanwezig.
  – De enige twee echt rechtse partijen, VVD en CDA, hebben samen slechts 23 van de 55 zetels: ook geen meerderheid dus en nog minder dan PvdA, SP en GroenLinks er samen hebben.
  – Een feit is dat op 7 maart links gewonnen en rechts verloren heeft.
  – Ik ontken niet dat de SP zich bereid heeft verklaard tot gesprekken over samenwerking met de VVD. Dat lijkt me om twee redenen redelijk logisch.
  – Ten eerste is het niet zo netjes om de bijna 23% van de kiezers in Noord-Holland die op de VVD heeft gestemd bij voorbaat uit te sluiten van collegedeelname. Net zo min is het overigens netjes om de SP, die bijna 16% van de Noord-Hollandse kiezers achter zich heeft staan, (openlijk of stiekem) uit te sluiten van samenwerking.
  – Ten tweede is inhoudelijke samenwerking met de VVD alleen mogelijk als de VVD in voldoende mate naar links – dus naar de SP – opschuift. Dat de VVD dat niet van plan was, blijkt wel uit de centrale vraagstelling van Hooijmaijers “welke partij bereid is het VVD-programma zo veel mogelijk uit te voeren”. Feit is echter, nogmaals, dat op 7 maart links gewonnen heeft en rechts verloren.
  – Dago Wellink heeft inderdaad herhaaldelijk benadrukt dat de SP de VVD niet uitsluit. De reden hiervan is, zoals je weet, de meermalen herhaalde uitspraak van Hooijmaijers die niet overeenkomt met de uitspraak die ik zelf op 5 maart gedaan heb over eventuele samenwerking met andere partijen, de VVD incluis.
  – Ondanks het feit dat jij daarbij ook aanwezig was en Sascha Baggerman van de PvdA ook, is dit door GroenLinks en PvdA nooit gecorrigeerd. Sterker nog: het is juist dankbaar aanvaard en gebruikt als reden om te kiezen voor de samenwerking met VVD in plaats van met de SP. Ik begrijp dat wel: inhoudelijk is samenwerking met de VVD toch wat moeilijk te verkopen aan de sociaal-democratische en groene achterbannen, dus waarom dan niet gebruik maken van een “strategische” reden? En dat die reden niet overeenkomt met de werkelijkheid: ach een kniesoor die daar op let.
  – Laat ik, voordat eventueel het beeld ontstaat dat ik met alle geweld aan het college zou willen deelnemen, benadrukken dat ik mij prima voel in de oppositie. Oppositievoeren is een eervolle taak, een gezond bestuur heeft een kritische oppositie nodig, en vanuit de oppositie kun je veel bereiken: dat stelt ook de PvdA in haar zogenoemde rode verkiezingskrant.
  – Tenslotte nog even over het debat van afgelopen donderdag. Ik vind het knap dat je (non)verbale reacties van SP-fractieleden zo goed van inhoudelijke betekenis kunt voorzien. Om je een uitgebreid verslag vanuit onze fractievergaderingen te besparen: zo lang interrupties van SP-fractieleden op inhoudelijke goedkeuring kunnen rekenen van onze fractievoorzitter maak ik me weinig zorgen. Als ik jou was, zou ik dat ook maar niet doen.
  – Voor de komende vier jaar hoop ik nog steeds op veel sociale en groene samenwerking in provinciale staten van Noord-Holland. Niet zo zeer in het belang van afzonderlijke politieke groeperingen, als we in het belang van de linkse kiezers en al diegenen (mens en dier) die meer te verwachten hebben van de overheid dan van de markt.
  Ik wens je verder een zonnige zondag!

 5. Dag Harold,
  Die handschoen pak ik graag op:
  – Ik vind niet dat de SP en/of Dago schandelijk zijn behandeld.
  – Zoals de lezers van dit weblog weten, heb ik niet zoveel met oproepen voor linkse samenwerking. Links of rechts zijn mij voor grotendeels achterhaalde begrippen. GroenLinks is een zelfstandige partij die in principe met iedereen kan samenwerken.
  – Een gekunstelde coalitie met CU, D66, CU of PvdD zie ik niet zitten. Een al dan niet echte ‘linkse’ meerderheid is voor mij ook geen doel op zich. Ook in de Tweede Kamer merk je overigens wel dat het ‘linkse’ van CU of de PvdD met een korrel zout genomen kan worden.
  – Ik interpreteer de uitslag niet als: links heeft gewonnen, rechts heeft verloren. De VVD en GL zijn ongeveer gelijk gebleven, CDA is 1% kwijt, de PvdA verliest ruim 7%. CU, SP en Ouderenpartij hebben gewonnen. Van de laatste drie zie ik alleen de SP als links en die partij wint net iets meer dan de PvdA kwijt is geraakt.
  – Ik constateer nogmaals dat de SP dus bereid is tot samenwerking met de VVD.
  – Even voor de goede orde, want ook Dago bracht het alsof Ton had gevraagd welke partij het VVD programma zoveel mogelijk wil uitvoeren. Hij heeft echter gevraagd: 1. denk je dat je met de VVD in een coalitie zou willen en kunnen zitten? 2. welke punten in het verkiezingsprogramma van de VVD zijn onaanvaardbaar? welke punten in het VVD-programma zijn moeilijk, maar wel bespreekbaar? 3. welke punten wil je zelf absoluut terugzien in een coalitieakkoord?
  – Ik heb je toch echt in het debat op de VU horen zeggen dat de SP niet met de VVD wilde samenwerken. Rinske, Ton en Sascha ook.
  – Ik hoop van harte op goede oppositie vanuit de SP, elk bestuur heeft dat immers nodig. Mijn pleidooi om dat op een andere manier te doen dan de averechtse manier van de afgelopen jaren hoef ik hier niet te herhalen.
  – Ik maak me nergens zorgen over hoor, ik zie alleen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld als er om een schriftelijke stemming wordt gevraagd, een groot deel van de fractie driftig nee schudt en die daarna door de fractievoorzitter schielijk wordt ingetrokken.
  – Ik hoop ook op goede samenwerking.
  Als je het mij niet euvel duidt hou ik er wat deze discussie even mee op en ga weer genieten van het mooie weer.
  Gegroet,
  Harmen

Reacties zijn gesloten.