Openbaar vervoer in het noorden

Aan het eind van het jaar moeten we een besluit nemen over het openbaar vervoer in het noorden van onze provincie. Om precies te zijn: Gedeputeerde Staten nemen dat besluit, als opdrachtgever, maar uiteraard spelen Provinciale Staten hierin een grote rol.

In het Noord-Hollands Dagblad uitte Rover zijn zorgen over de komende aanbesteding:

Reizigersvereniging Rover vreest verschraling bus in groot deel provincie

Het ziet er voor het busvervoer de komende jaren niet best uit in een groot deel van Noord-Holland. Tenminste, dat vindt reizigersvereniging Rover die bezuinigingen vreest in Noord-Holland Noord.

,,Er zal waarschijnlijk verder bezuinigd worden door de provincie op het busvervoer”, weet Ludolf Maat, secretaris van Rover Noord-Holland Noord. In augustus wordt het nieuwe programma van eisen bekend voor de concessie Noord-Holland Noord die opnieuw aanbesteed wordt. Oftewel: blijft Connexxion hier rijden, of wordt het Arriva of Veolia? Welke buslijnen komen er en met welk materieel wordt gereden.

De bezuiniging is een gevolg van landelijk beleid, schetst Maat. ,,Er wordt minder geld overgemaakt vanuit het Rijk. Sommige provincies vullen het gat met eigen geld, maar de provincie Noord-Holland heeft daar niet voor gekozen. Dus dat betekent een verdere verschraling van het busvervoer in Noord-Holland Noord. Dat gaat achteruit, terwijl in andere gebieden in Noord-Holland juist meer bussen gaan rijden.”

Net als ROVER maak ik me zorgen over het openbaar vervoer in dit deel van de provincie. Het is een dunbevolkt gebied en de plaatsen waartussen de bussen rijden liggen ver uit elkaar. Dat maakt het lastig om een dienstregeling te maken die zowel voor de woon-werk reiziger als voor de gelegenheidsreiziger goed werkt. GroenLinks is ook druk op zoek naar creatieve manieren om toch goed openbaar vervoer voor elkaar te krijgen en daarbij hebben we de hulp van ROVER en de inwoners van Noord-Holland Noord hard nodig.

Het is dan wel zo handig om de discussie zuiver te houden en geen verkeerde voorstelling van zaken te geven. De suggestie dat de provincie gaat bezuinigen klopt in elk geval niet, het uitgangspunt is juist om bij deze aanbesteding minimaal hetzelfde budget als de afgelopen jaren in te zetten (en wat GroenLinks betreft mag daar nog wel wat bij). Ten tweede heeft de provincie juist wel eigen geld in het openbaar vervoer gestoken en blijft zij dat doen: de bezuinigingen vanuit het Rijk worden gecompenseerd door provinciaal geld.

2 antwoorden op “Openbaar vervoer in het noorden”

  1. Ik neem aan dat het budget dan jaarlijks geïndexeerd wordt, anders is het wel degelijk een bezuiniging.

Reacties zijn gesloten.