After reces dip

De trouwe lezers zullen hebben gemerkt dat ik even niet zo actief was op mijn BinBlog. Dat zal ik hierbij weer goedmaken. Er was geen diepzinnige reden voor, behalve dat ik even geen inspiratie had om iets nieuws te schrijven. Misschien kwam het wel doordat het reces nu ten einde is…

Hoe dan ook, het politieke seizoen werd hervat toen we dinsdag 28 augustus weer onze eerste fractievergadering hadden. Bijpraten hoe de vakantie was geweest en langzaam weer in het ritme terugkomen. Verder weinig bijzonderheden van deze vergadering, zeker niet dat ik me ze nu nog herinner. Afgelopen maandag een bezoek aan het projectbureau N242 in Alkmaar om te horen hoe het ervoor staat. Hoewel het een ‘asfaltproject‘ is, was ik net als de vorige keer onder de indruk van wat hier allemaal gebeurt. Dat betreft zowel de fraaie uitvoering, als de manier waarop het is gepland om de overlast voor de gebruikers te beperken en hoe omwonenden en bedrijven geïnformeerd worden. Wat mij betreft een voorbeeld voor hoe we het elders in de provincie ook zouden moeten doen.

Donderdag opnieuw fractievergadering. Met het tijdelijk uitvallen van Nel (sterkte!) en afwezigheid van Klaas vanwege de streekplanherziening voor de Bovenkerkerpolder in bescheiden gezelschap. Gelukkig hadden we Albert te gast om de boel aan elkaar te praten. We bereidden onze inbreng voor de begroting 2008 voor en bespraken vooral ook een hoop praktische zaken. Aan de slag!