Houd de haven in toom

Uit een Amsterdams burgerpanel van 16 mensen klonk deze week een voor GroenLinks zeer herkenbaar én welkom geluid over de toekomst van het havengebied. Het Parool schreef hierover:

‘Geen groei haven buiten stadsgrens’ 

AMSTERDAM – De Amsterdamse haven moet niet uitbreiden in buurgemeenten. In bestaande havengebieden moeten bedrijven die te weinig bijdragen aan de economie plaats maken voor veelbelovende nieuwe ondernemingen. (…)

De nadruk ligt volgens de panelleden te veel op economische groei. De haven kijkt te snel naar nieuwe terreinen en onvoldoende naar groei in bestaand gebied. Zo zou bestaande, minder gewenste bedrijvigheid naar bijvoorbeeld Delfzijl moeten verhuizen om de zo vrijgekomen ruimte voor wel gewenste bedrijvigheid te bestemmen.

Het havenbedrijf zou ook strenger moeten kijken welke lading het wel wil verwerken en welke niet. Zo vindt het panel kolen ‘vanuit het oogpunt van duurzaamheid’ ongewenst. "Kolenoverslag levert weinig werkgelegenheid op en moet op termijn dan ook afgebouwd worden." Steenkool is juist één van de belangrijkste overslaggoederen in de Amsterdamse haven.

Het panel mist recreatie en natuur in de toekomstplannen van het havenbedrijf. Zo zouden Amsterdammers veel meer bij de haven betrokken raken, als er fietsroutes, uitzichtpunten bij de belangrijkste havenbedrijven en zelfs huizen en bioscopen komen. Het burgerpanel speelt in de groeiplannen van de haven geen formele rol.

Interessant genoeg precies de argumenten die wij in de Staten ook al jaren hanteren in de discussie over het Noordzeekanaalgebied: 1) selectieve groei, dus alleen bedrijven die echt iets toevoegen en toekomst hebben; 2) inzetten op beter benutten van bestaande terreinen voor je nieuwe terreinen uitgeeft; 3) een bredere benadering dan alleen economie, dwz ook ruimte voor recreatie en natuur. Het is heel prettig om bij een burgerpanel daarvoor weerklank te vinden en ik zal de uitkomsten hiervan dan ook graag benutten als we straks in de commissie WVV weer over de havens spreken.

5 antwoorden op “Houd de haven in toom”

 1. Wat is de samenstelling van dat “burgerpanel”? En hoe represenatatief is het? Amsterdam heeft al een burgerpanel: de 45 leden van de gemeenteraad, die geacht worden de burgers te vertegenwoordigen.

 2. Wat ik ervan begrepen heb is dat het representatief is voor de A’damse bevolking en dat het vanuit UvA en VU is samengesteld uit een groep van oorspronkelijk 1500 mensen.

 3. Het burgerpanel, dat door een team van UvA en VU -in opdracht van de provincie Noord Holland, en onder mijn verantwoordelijkheid – werd gevormd is er in geslaagd om op een toekomstgerichte visie op de haven te ontwikkelen, vanuit de idee dat die have duurzaam moet worden. Jammer, dat het Parool dit rapport direct weer terug bracht tot de politieke waan van de dag. Jammer ook als Groen Links het daarbij zou laten.
  Dan worden namelijk burgers die met een verfrissende visie kwamen tot speelbal van het debat binnen de kleine kring ‘usual suspects’, en dat zo frisse inbreng best kan gebruiken. Zo’n panel wordt gevormd (Peter) omdat de Raad te helpen het ook eens van een andere kant te bekijken. Het is in dit geval geselecteerd om de volle breedte van de Amsterdamse bevolking te dekken – zowel op traditionele kenmerken (geslacht, leeftidj, afkomst, opleiding) als op de Motivaction types.

 4. Beste John,
  Dank voor je reactie en leuk om over je betrokkenheid bij dit panel te lezen.
  Het enige wat ik ken is het stuk dat in het Parool is verschenen en ik ben dus ook zeer benieuwd naar het gehele advies. De reden om er hier op mijn weblog aandacht aan te besteden was dat het handvatten lijkt te bieden voor een ontwikkeling van een duurzame haven volgens de drie lijnen die GroenLinks ook steeds als uitgangspunt heeft genomen en dat is een welkom fris geluid.
  Het is niet mijn bedoeling een burgerpanel tot politieke speelbal te maken. Maar ik ben als politicus die al heel wat jaartjes hiermee bezig is wel heel blij met het advies dat er nu ligt!

Reacties zijn gesloten.