Alsof er niks gebeurd is

Geheel hersteld kon ik vandaag aan de slag voor een al met al toch nog best lange Statenvergadering. Uiteraard bij binnenkomst de nodige verbazing dat ik zo snel alweer present was: wat doe jij hier??? Naast de warme ontvangst en belangstelling van alle kanten hoe het met me ging ook de nodige spottende opmerkingen over hoe slecht sport voor je is en over mijn jeugdige overmoed. Cornelis Mooij meldde dat Winston Churchill eens gezegd zou hebben dat de enige sport die hij ooit had bedreven het tillen van zijn vaders doodskist was.

Zelf mocht ik het woord voeren over twee onderwerpen. Allereerst de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement, wat minder saai is dan het misschien klinkt. Kort gezegd komt het erop neer dat je een balans zoekt tussen de hoeveelheid geld die je in kas hebt en de hoeveelheid geld die je kwijt zou kunnen zijn aan allerhande financiële en juridische risico’s. Vaak wordt gezegd dat Noord-Holland een rijke provincie is, dus deze nota is erg nuttig om inzicht te krijgen in wat wel en wat niet tot het vermogen behoort. Maar samen met CDA en PvdA constateerde ik wel dat we ons erg ruim hebben ingedekt voor de risico’s. Dat biedt dus wat financiële speelruimte die we heel goed zouden kunnen gebruiken.

Het andere onderwerp was het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan, de visie op mobiliteit en bereikbaarheid tot 2013. Een nota waar GroenLinks in grote lijnen tevreden over is, gezien de nadruk die ligt op ketenmobiliteit, oftewel de aansluiting tussen verschillende vormen van vervoer. Bovendien zijn we blij met provinciale speerpunten als verkeersmanagement, impuls fiets, beprijzing en hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast heb ik het gehad over het belang van duurzaamheid en leefbaarheid bij het oplossen van bereikbaarheidsproblemen. Waar door anderen milieu en natuur vaak als lastig en onnodig vertragend worden gezien, heb ik benadrukt dat we dat soort regels niet voor niets hebben: door vieze lucht worden mensen ziek en sterven zij eerder en kwetsbare planten en dieren dreigen te verdwijnen. Er is meer dan bereikbaarheid alleen. Bovendien, we moeten niet doen alsof groei van de mobiliteit een soort natuurwet is – in hoeverre je die groei faciliteert of juist afremt is een politieke keuze.

Ik heb me voorgenomen over het merkwaardige stemgedrag van de SP bij dit punt en de al even merkwaardige argumentatie daarbij hier maar eens niks te zeggen. Daar houd ik mij aan, behalve dat ik giftig kan worden wanneer de SP calimt nog de enige groene partij te zijn. Overigens heb ik zo’n vermoeden dat binnenkort op de website van de SP wel weer eea over mijn inbreng te vinden zal zijn, daar heb ik inmiddels ervaring mee. Reageer ik tegen die tijd alsnog wel

Aan het eind van de avond presenteerde Klaas bij gedimde lichten ons voorstel voor duisternisbeleid. Met name in het zuiden van onze provincie is het bijna nergens nog echt donker, maar ook in het noorden worden die plekken zeldzamer. Of het nu komt door wegverlichting, kassen of bedrijventerreinen, het licht is bijna 24 uur per dag aan. Dat is nadelig voor het ritme van mensen en dieren, maar ook slecht uit het oogpunt van energiegebruik. Het voorstel is nu alleen procedureel besproken, ben benieuwd wat de andere partijen er inhoudelijk van zullen vinden.