Time management

Het is deze weken ongeveer elke avond raak met provinciale of GroenLinks activiteiten. Vorige week maandag Statenvergadering, dinsdag overleg met de landelijke penningmeester van GroenLinks, woensdag discussiebijeenkomst Zuideramstel, deze maandag Statenvergadering, gisteren ontmoeting met de regio en fractievergadering in Alkmaar, vandaag bestuur partijraad en morgen ledenvergadering in Bos en Lommer. Maar ik klaag niet hoor šŸ™‚

Maandag was er een boeiende Statenvergadering met veel ruimtelijke ordening. Een beleidsterrein dat ik zelf erg leuk vind en waarover de provincie ook veel te zeggen heeft. De uitgebreide herziening van zowel streekplan Noord als Zuid zorgde voor spannend debat en spannende stemmingen. We slaagden erin ontwikkelingen van bedrijventerreinen in het prachtige landschap bij Monnickendam tegen te houden en kregen stevige garanties van gedeputeerde Hooijmaijers om in de Broekhornpolder een brede ecologische verbinding aan te leggen. Een motie van de VVD die de gemeente Muiden aanspoorde om werk te gaan maken van de woningbouw (Bloemendalerpolder/KNSF) zorgde laat op de avond voor heel wat hectiek en verhitte gezichten bij de PvdA. Na meerdere schorsingen werd de motie uiteindelijk motie ook met steun van de PvdA aangenomen.