Van Europa tot Zuidtangent

Maandag hield vandaag de eer als vergaderdag hoog. Het begon voor mij met een bijeenkomst van de werkgroep Europa waarin we kort terugblikten op het bezoek aan Brussel, maar vooral ook aan de hand van de concept Agenda voor Europese Strategie (AES) vooruitkeken naar wat we de komende jaren met Europa willen. Daarbij gaat het aan de ene kant om (nieuw en bestaand) Europees beleid waar het provinciale beleid op afgestemd moet zijn en aan de andere kant om Europese netwerken en fondsen/subsidies waar we ons voordeel mee kunnen doen. De kunst is vooral om Europa bij Statenleden te laten leven en het niet geheel aan de gedeputeerden over te laten. We hebben met onze eigen kadernota daarvoor al een eerste aanzet gegeven en het was goed te merken dat veel daarvan in de AES verwerkt is.

Iets voortijdig moest ik vertrekken naar een zaal even verderop voor de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. De agenda begon met het onderzoek dat we met een werkgroep uit de Staten hebben uitgevoerd naar het functioneren van de OV-taxi. Op basis van het TNS NIPO rapport heeft de werkgroep een aantal aanbevelingen geformuleerd, die met name te maken hebben met stiptheid, voorlichting, dienstverlening en gebruikersgroepen. Over het algemeen krijgt – zeker in de pers – de stiptheid de meeste aandacht en elke klacht van iemand die lang moet wachten in de kou op een taxi die niet komt of een begrafenis mist, is er een te veel. Aan de andere kant blijkt ook uit objectieve cijfers dat in de meeste ruim 90% van de ritten wel volgens de afspraak gaat. Zeker het drukker wordende verkeer – waarbij de OV-taxi met ieder ander in de file staat – maakt het ook moeilijker om aan de eisen te voldoen. Maar de echte discussie zou volgens mij moeten gaan over de vraag of wat wij ooit in gedachten hadden bij de OV-taxi, nl. aanvullend openbaar vervoer, niet ver uit het zicht is geraakt. Feitelijk bedient de OV-taxi nu uiteenlopende doelgroepen die verschillende eisen hebben en verschillende ritmes en dat bijt elkaar nu en dan. Wordt vervolgd in de Staten op 17 december.

Hierna bespraken we ook nog een voorstel van dhr. Van Zwol die een geheel eigen dienstregeling in elkaar had getimmerd voor de bussen in Noord-Holland Noord. Veel bewondering voor deze prestatie en het was maar goed dat Onno hierover het woord voerde, anders had ik al onze spreektijd opgemaakt met een verhaal over de dienstregeling die ik vroeger maakte voor de treinen die reden tussen de slaapkamers van mijzelf, mijn jongere broer, mijn ouders, de badkamer en de logeerkamer. 100% stipt! Ook op de agenda de bereikbaarheid Waterland en de laatste ontwikkelingen rondom de Zuidtangent.

Na een snelle hap tussendoor ’s avonds fractievergadering, in aanwezigheid van onze gedeputeerde Albert die ons met name bijpraatte over de ontwikkelingen van herindeling en gemeetelijke samenwerking. We bereidden de Statenvergadering voor, waar met name de golfbaan in de Bovenkerkerpolder een boeiende stemming zal gaan opleveren. Verspreid over de agenda ook nog heel wat spreekminuten voor mezelf geclaimd. Spijtig nieuws was er van ons duo-lid Samir die vanwege een drukke baan en vaderschap zijn prioriteiten elders legt en onze fractie niet meer op vaste basis kan bijstaan. Succes en we zien je vast weer terug!