Kerst in aantocht

Op de laatste vergadering van dit kalenderjaar besloten we het weer eens ouderwets laat te maken. Maar het was zeker geen straf om erbij te zijn. Met streekplanherziening, OV-taxi, Zuidas en flora en faunawet genoeg leuke onderwerpen op de agenda, met her en der pittig debat.

Voor de meeste opwinding zorgde de streekplanherziening voor de Bovenkerkerpolder, die het mogelijk zou maken daar een golfbaan aan te leggen. Het VPRO-programma Landroof, aangevoerd door niemand minder dan Victoria Koblenko, had de reis naar Heiloo aanvaard om opnamen te maken. Het programma gaat naar mijn weten over de strijd voor behoud van het groen. Ook de publieke tribune was goed gevuld met voor- en tegenstanders van de golfbaan. Na een heftig debat, met een hoofdrol voor vurig voorstander Laila Driessen (VVD), werd uiteindelijk het pleit beslecht ten nadele van de golfbaan. Dat wil zeggen, het GroenLinks amendement om de golfbaan niet mogelijk te maken werd nipt aangenomen. Daarna stemde het overgrote deel van de PvdA, iets meer dan de helft van het CDA, SP, ChristenUnie-SGP, PvdD en de Ouderenpartij in met de streekplanherziening zonder golfbaan.

Bij de bespreking van het nieuwe flora- en faunabeleid maakte de PvdD het wel erg bont door met zo’n 16 moties en amendementen te komen, waarvan nogal wat op een ernstig detailniveau. De grap van gedeputeerde Visser dat het beter is op een aantal punten gericht te schieten lag toen wel erg voor de hand. Misschien toch de politieke onervarenheid, want er zaten best een aantal goede punten in – die deels ook aangenomen zijn – maar het is beter om dat te bundelen in een aantal krachtige amendementen in plaats van deze overdaad.

Zelf mocht ik voor het eerst aan de bak toen we het rapport over de OV-taxi bespraken. Al eerder had ik betoogd dat het tijd wordt voor een fundamentele discussie over wat we daarvan verwachten en hoe we ermee verder willen. Immers, de oorspronkelijke gedachte van aanvullend openbaar vervoer – je neemt de OV-taxi om naar een bushalte of naar een treinstation te gaan en daar verder te reizen – komt steeds meer in het gedrang. Inmiddels wordt tussen de 70% en 90% van de ritten gemaakt door mensen met een WMO pas (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voorheen WVG-vervoer) en voor hen is het eerder vervangend vervoer. De discussie wordt ongetwijfeld snel vervolgd, wanneer het nieuwe contract voor de OV-taxi in Noord-Holland Noord aanbesteed gaat worden.

Mijn andere onderwerp was de ZuidAs en die discussie kreeg nog een interessant slotakkoord. De provincie wil 75 miljoen investeren in een regionaal OV-knooppunt, met name gericht op het busvervoer van en naar Amsterdam. Zoals al zo vaak was gebeurd sinds de tegenstem van de SP in 2005 lag ik weer in de clinch met Bert Putters en Harald Bos, die weer een nieuw gelegenheidsargument hadden gevonden om tegen deze investering in het OV te zijn. Uiteraard deed ik ook voor de zoveelste keer een beroep op de SP de kans om toch voor te stemmen, maar met weinig hoop dat dat nu wel zou slagen. Tot de SP ineens om schorsing vroeg en Bert Putters lovende woorden sprak over het OV in de ZuidAs die ik nog nooit eerder uit zijn mond had gehoord. Met als resultaat dat de SP, onder applaus van de andere partijen, instemde met de 75 miljoen en deze bijdrage unanieme steun kreeg.

Na een korte pre-kerst- en afsluitingsborrel was het de hoogste tijd naar huis te gaan. Kan ik me alvast geestelijk op de nieuwjaarsrecepties gaan voorbereiden.

4 antwoorden op “Kerst in aantocht”

  1. Het is tekenend voor de opstelling van GroenLinks in Noord-Holland hoe hier over de acht moties en acht amendementen van de Partij voor de Dieren geschreven wordt. Ze zijn een nieuwe politieke fractie in de staten sinds maart 2006 en laten we alsjeblieft hopen dat ze niet hetzelfde worden zoals bij veel andere fracties al het geval is.

  2. Bedankt en jij natuurlijk ook.
    Maar wat hebben die dieren (waar de moties en amendementen van de Partij voor de Dieren over gaan) daaraan? En Peter van Poelgeest en Rob van Oeveren die onaardig bejegend zijn? Door de VVD en het CDA in de vergadering op 17 december en door jou op je weblog.
    (En ik bedoel natuurlijk maart 2007.)

  3. Onaardig bejegenen? Het was alleen een welgemeend advies en ik heb daar van de PvdD helemaal geen negatieve reactie op gehad.

Reacties zijn gesloten.