Westfrisia: waarheen, waardoor?

Er zijn van die besluiten waar je als Statenlid nog lang aan terugdenkt. Dat over de Westfrisiaweg zal er ongetwijfeld ook een worden. De vorige keer was het bedrijventerrein Jaagweg bij Berkhout, toevallig (?) ook in West-Friesland.

Waar gaat het over? De provincie heeft zo’n 2,5 jaar geleden een bedrag van € 100 miljoen ter beschikking gesteld voor de Westfrisiaweg, de verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen (en dan verder naar Zwolle en volgens sommigen zelfs Moskou). De discussie spitst zich momenteel toe op de verbinding Hoorn-Enkhuizen, of nog preciezer: vanaf het WFO terrein naar Enkhuizen. Er zijn twee varianten, langs de noordkant (de huidige N302 volgend) en langs de zuidkant (een doorsteek die aansluit op de N506). Vanochtend werden we in Bovenkarspel ontvangen door twee bewonersgroepen die zich verzetten tegen de zuidelijke variant. Dat zijn Niet door het Lint – inmiddels een stichting – die zich verzet tegen de doorsteek bij Hoogkarspel en de aantasting van het Westfriese cultuurlandschap daar en Geen weg terug, no way bij wie de bezwaren zich vooral richten op de aantasting van de Omringdijk en de gevolgen voor de Broekerhaven. Beide groepen hielden gloedvolle presentaties met interessante argumenten.

Daarna was het de beurt aan de gemeente Stede Broec, met een presentatie van wethouder Piet Zwaan ondersteund door de andere wethouders. Het college heeft gekozen voor de Zuidvariant en wilde dat pleidooi graag nader toelichten. Het  werd een wat rommelige discussie, waarin feiten geen feiten bleken te zijn, of in elk geval voor meerdere uitleg vatbaar. Dat maakt een discussie altijd erg moeilijk. Duidelijk werd wel dat Noord en Zuid elkaar in veel opzichten – zowel positief als negatief – weinig ontlopen.

Kortom, ik ben er nog niet uit en mijn collega Onno ook nog niet. A.s. maandag zullen we dat dilemma dan ook in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer op tafel leggen. Want een besluit als dit neem je niet zomaar…

Ook de pers was goed vertegenwoordigd. Mijn interview voor de radio kan ik zo snel niet terugvinden – als het überhaupt is uitgezonden – maar dit maakte TV NH ervan.

3 antwoorden op “Westfrisia: waarheen, waardoor?”

 1. “Daarna was het de beurt aan de gemeente Stede Broec, met een presentatie van wethouder Piet Zwaan ondersteund door de andere wethouders. Het college heeft gekozen voor de Zuidvariant en wilde dat pleidooi graag nader toelichten. Het werd een wat rommelige discussie, waarin feiten geen feiten bleken te zijn, of in elk geval voor meerdere uitleg vatbaar”. Ik ben het helemaal met je eens. De Wethouder Piet Zwaan had zich slechtvoorbereid. De beide actiegroepen kwamen met duidelijk aanwijsbare feiten. En dan ook nog eens “vriend” en “vijand” met zuid/ zuid variant nummer 5 (en waarna de verrassing van de aanwezige wethouder Homan en zijn opmerking voor mij duidelijk is. Er ligt een akkoord van de http://noordholland.sp.nl/bericht/22454/080114-westfrisiaweg_nog_weer_een_nieuwe_variant.html)stuurgroep, maar dit akkoord is niet unaniem. Daarbij hebben de raden van Medemblik (finacieel), Andijk en Stede Broec nog geen beslissing genomen. De commissie MER komt vandaag, 15 januari, met haar rapport. Door de postbezorging moeten de Statenleden in 1 dag in de commissie WVV van Noord-Holland een besliisng nemen.

 2. Nu het MER niet voor de behandeling in ons bezit is, moeten wij toch maar om uitstel vragen? Ik heb dit al gedaan bij de voorzitter afgelopen dinsdag.

 3. Geachte heer Binnema,
  Hierbij wil ik aandacht vragen voor het artikel in het NHD van de heer A.Reus uit Venhuizen d.d. 16-01-2008 en mijn persoontje in het NHD van vandaag m.b.t. de verbeterde variant van de noordroute van de Westfrisiaweg. Waarom schenkt men geen aandacht aan dit betere plan? Het betreft een afbuiging van de huidige Drechterlandse weg achter de CNB-hallen bij Bovenkarspel naar rechts. Daarna bij het Westeinde, over de gemeenschappelijke gens tussen Enkhuizen en Bovenkarspel, een tunnel die tevens onder het spoor doorgaat en uitkomt ten noorden van het Bedrijventerrein Schepenwijk en vervolgens naar het zuidoosten afbuigt naar de N506. Dit kan mede middels een grote ontsluitingsrotonde op Schepenwijk en aansluiting vinden vlak voor de afslag van de huidige N302 naar Lelystad. Ik vraag u hieraan serieus aandacht te schenken en tevens dit idee warm te maken bij de overige gemeenten. Tevens probeer ik dit idee ook te slijten in Haarlem bij GS en MER in Utrecht. Echter, daar u de routes beter kent, mag u ook dit initiatief hiertoe nemen.
  In afwachting van uw antwoord,
  Met vriendelijke groet,
  Frans Koek
  Bourgondieweg 4
  1611 WJ Bovenkarspel
  06-2067.6620

Reacties zijn gesloten.