Raads- en statenledendag

Gisteren was ik in het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk, waar we als Statenfractie de raads- en statenledendag organiseerden. Deze dag is bedoeld voor (de naam zegt het al) raadsleden en statenleden uit Noord-Holland, maar ook alle andere politieke vertegenwoordigers en de burgemeesters die in onze provincie wonen. Met een opkomst van ongeveer 40 mensen was het een geslaagde middag.

Na de opening door dagvoorzitter Peter Tange gaven onze gedeputeerde Albert Moens en ikzelf een kort overzicht van de gebeurtenissen in de provincie sinds de verkiezingen van vorig jaar. Vanuit de zaal een aantal kritische vragen en vooral ook een oproep om als raadsfracties en Statenfractie meer samen te werken en af te stemmen. Precies ook één van de redenen om een dag als deze te organiseren, dus daar ga ik graag mee aan de slag.

In het vervolg hadden we drie workshops, over water, de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en over openbaar vervoer. De laatste workshop had ik zelf georganiseerd, met als kernvraag: hoe maken we OV een echt aantrekkelijk alternatief voor de auto? Een interessante inleiding op dit thema werd gehouden door Onno Pruis, zelfstandig adviseur verbonden aan inno-V. Het ontnuchterende antwoord was dat het met name in stedelijk gebied wel mogelijk is om dat te realiseren, maar in landelijk gebied veel moeilijker. Onno gaf een aantal stelregels bij de afweging tussen auto en OV, bijv. dat de reis met het OV niet veel langer mag zijn dan de tijd die je voor die reis in de auto doorbrengt en de wachttijd danwel overstaptijd niet meer dan de helft van de totale reistijd mag zijn. Op veel plekken zal dat lastig te realiseren zijn. Ook kwam een aantal aspecten van het huidige OV (comfort, gemak, betrouwbaarheid) die nog onvoldoende zijn.

In de discussie kwam aan de orde dat het OV bovendien ingewikkeld georganiseerd is. In Noord-Holland hebben we met verschillende concessies te maken, met verschillende looptijden en bovendien het feit dat de provincie voor een deel van de concessies verantwoordelijk is en de Stadsregio Amsterdam voor een ander deel. De workshop biedt heel wat aanknopingspunten hoe we als GroenLinksers samen kunnen werken om die kluwen te ontrafelen.

Na een korte terugmelding vanuit de drie workshops was het tijd voor het napraten met een drankje. Voldaan en best een beetje moe kon ik rond 17.30 huiswaarts. Volgend jaar weer!