Het zit erop

Althans, voorlopig. We zijn aanbeland in wat in politiek jargon het reces heet. Wat dus iets anders schijnt te zijn dan vakantie.

Afgelopen maandag de laatste Statenvergadering, die ondanks het aanvangstijdstip van 10.00 toch weer behoorlijk laat werd. Aan het eind van deze vergadering kozen we Bart Heller (unaniem) als nieuwe gedeputeerde, als opvolger van Albert Moens. Daarna was het tijd voor de traditionele barbecue om het politieke jaar af te sluiten.

Overigens was er ondanks het reces dinsdag nog een fractievergadering op locatie, met lokale vertegenwoordigers uit de regio Waterland. Fraai decor hiervoor was dit keer boerderij Achtervennen in Ilpendam. We kregen vers van de pers het nieuws dat GroenLinks een paar minuten eerder was toegetreden tot het college van B&W in Waterland. Verder wisselden we actuele zaken uit de provinciale en lokale politiek uit.

Donderdag was in restaurant Groenendaal het afscheid van Albert Moens. Het was een gezellige bijeenkomst, met een rake speech van Albert. Hier wel de traditie in ere gehouden (in tegenstelling tot de barbecue een paar dagen eerder) om als één der laatsten te vertrekken. 

Over het vertrek van Albert en de opvolging door Bart nog het volgende. Ik kreeg laatst de vraag waarom dat niet in bredere kring gecommuniceerd is. Ik begrijp die vraag en ben in principe ook een groot voorstander van openheid in dit soort zaken. Het formele antwoord is dat de fractie gaat over de keuze van een gedeputeerde en invulling van een tussentijdse vacature, maar er valt iets meer over te zeggen. Gezien het feit dat het nieuws over Alberts vertrek vertrouwelijk was – en zodra het in iets bredere kring bekend werd ook meteen naar de pers werd gelekt – leek het ons goed dit onderling te bespreken en was het niet mogelijk de afdelingen van GroenLinks erbij te betrekken.

Het was ook zaak op korte termijn een opvolger te vinden, vanwege het naderende reces. Na uitgebreide discussie in de fractie over de te volgen procedure en het profiel van de opvolger, kwamen we allemaal tot de conclusie dat Bart de best denkbare kandidaat was. We zijn dan ook heel blij dat hij de komende jaren in het college de GroenLinks kleuren wil verdedigen. Uiteraard zullen wij de gang van zaken graag op een provinciale ledenvergadering nader toelichten.