GroenLinks ook in provinciebestuur Utrecht?

Wie zegt dat provinciale politiek niet spannend is? Nog op de valreep voor het reces crisis in Utrecht:

Provinciebestuur Utrecht uit elkaar gevallen

UTRECHT – Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht is uit elkaar gevallen. Woensdag zegden PvdA en VVD het vertrouwen op in coalitiepartner CDA. Directe aanleiding is een debat, afgelopen vrijdag, over woningbouw in de Utrechtse polder Rijnenburg.

Het CDA stemde tegen een motie ingediend door PvdA, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie. Met de motie, die aangenomen werd, wilden die partijen het college van Gedeputeerde Staten opdragen om de stad Utrecht zo ver te krijgen om minimaal 15.000 woningen in de polder te bouwen. De stad wil niet meer dan de helft.

De statenfractie van het CDA vond ook dat meer woningen wenselijk zijn, maar wilde de stad daartoe niet dwingen. Op basis van de nieuwe wet Ruimtelijk Ordening heeft de provincie die macht sinds 1 juli wel.

Hoewel ik de ins en outs van de Utrechtse provinciale politiek niet ken, zou ik denken dat de indieners van de motie mooi samen een coalitie kunnen vormen. PvdA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks vind ik best een spannende combinatie! Als ik de zetels goed geteld heb een kleine, maar werkbare meerderheid. Na Noord-Holland en Zeeland zou dat het derde college van GS zijn waaraan GroenLinks mee doet. Of loop ik nu erg op de zaken vooruit?

Eén antwoord op “GroenLinks ook in provinciebestuur Utrecht?”

  1. Geen idee, maar je bent de laatste dagen tenminste weer flink actief op je weblog.

Reacties zijn gesloten.