Huizenbezit

Toen ik zes jaar geleden (bijna op de dag af) een huis kocht, werd ik door sommigen nog wel wat raar aangekeken. Kopen??? Zeker ook binnen GroenLinks was het lange tijd not done en werd huren flink gepropageerd. Ik heb er nooit spijt van gehad (bezit is helemaal niet slecht…) en zie de waarde van mijn huis bijna met de maand toenemen.

Inmiddels is er gelukkig veel veranderd, ook in GroenLinks. Kopen zou wat mij betreft nog heel wat meer gestimuleerd mogen worden, bijvoorbeeld via Koopgarant of andere vormen van maatschappelijk gebonden eigendom. Ook in mijn eigen buurt Bos en Lommer zou het goed zijn als de koopvoorraad veel harder zou toenemen, want de verdeling is nog steeds reuze scheef. Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit niet voor niets voor meer koopwoningen en ook de LMV komt met verontrustende berichten over stagnatie op de koopwoningmarkt.

Ik was dan ook blij met de snelle reactie van Ineke van Gent, als eerste stap in de goede richting:

Minister Vogelaar moet werk maken van verkoop huurwoningen

Minister Vogelaar moet corporaties dwingen een deel van hun huurwoningen te verkopen aan huurders. Zonodig moeten huurders daarvoor een wettelijk recht krijgen om hun woning te kopen. Dat stelt Ineke van Gent in reactie op recent onderzoek naar de woonwensen van huurders. Daaruit bleek dat een kwart van de huurders graag zijn of haar woning wil kopen. Corporaties verkopen echter maar mondjesmaat: het aantal verkochte huurwoningen blijft al jaren steken op enkele duizenden per jaar. Dat moeten er, als het aan GroenLinks ligt, minstens vijftigduizend worden.

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat vandaag is gepubliceerd, bleek nog eens dat de woningmarkt ontwricht is door de scheve verhouding tussen huur- en koopwoningen. Door het gebrek aan koopwoningen, rijzen de prijzen de pan uit en worden de huizen voor veel mensen onbetaalbaar. Met name in de Randstad, maar ook in andere delen van het land, kampen jongeren, starters en mensen met een bescheiden inkomen met dit probleem.

Ineke van Gent voelt zich door de aanbevelingen van het Planbureau gesteund in haar pleidooi voor de verkoop van huurwoningen. Zij vraagt daarom ook minister Vogelaar om de onderzoeken serieus te nemen en in actie te komen voor het herstel van de woningmarkt.

4 antwoorden op “Huizenbezit”

 1. Bij mij is het bijna op de dag af zeven jaar geleden dat ik een huis kocht. Zijn we dan toch trendsetters? šŸ˜‰

 2. Ik ben een groot tegenstander van het verkopen van sociale huurwoningen. Deze woningen zijn met maatschappelijk kapitaal (geld van ons allen) gebouwd en het gaat niet aan om deze nu te verkopen aan particulieren die vervolgens kunnen genieten van de waardetoename van die woningen. Het probleem is: elke sociale huurwoning die je verkoopt of sloopt krijg je nooit meer terug.
  Het argument scheefwonen wordt vaak gebruikt in pleidooien voor verkoop of sloop, maar feit is dat er boven een bepaald inkomen helemaal geen beperkingen gelden voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning. Zo geldt voor veel gemeenten die aangesloten zijn bij Woningnet voor een eenpersoonshuishouden een inkomen van 20.601 euro en voor een tweepersoonshuishouden een inkomen van 27.951 euro. En zeg nou zelf: dat zijn toch echt geen miljonairssalarissen.
  Genoemde huishoudens zijn vrij een woning te betrekken met een huur vanaf 404 euro. En dat is geen gering bedrag. Voor de liefhebbers: 890 gulden. Dat is dus bijna duizend gulden per maand voor een sociale huurwoning!
  Met al die verhalen over scheefwonen valt het dus wel mee. En waarom wordt dit argument alleen gebruikt als het gaat om steden of wijken met relatief veel huurwoningen? Waarom wordt er niet massal onteigend en gesloopt in eenzijdige koop- en villawijken om er betaalbare huurwoningen te bouwen? Het zal er wel mee te maken hebben dat de positie van mensen zonder bezit makkelijker aan te tasten is dan die van mensen met een eigen woning. Huurders worden massaal weggejaagd uit “herstructureringswijken” en of de beloften die door overheden en corporaties ook worden nagekomen is nog maar zeer de vraag.
  Kortom: terugdraaien die hele bruteringsoperatie van Lubbers III (CDA-PvdA) en maak van sociale huur weer nationaal bezit. Dan zijn we ook meteen verlost van de excessieve salarissen van directieleden van sommige corporaties.
  Harald Bos, SP.

Reacties zijn gesloten.