OV-taxi in de IJmond

Naar aanleiding van een bericht in het Noordhollands Dagblad heb ik vandaag de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Inleiding

Uit een bericht in het Noordhollands Dagblad van 11 november blijkt dat de IJmondgemeenten onderzoek doen naar het opzetten van een eigen OV-taxi. Zij zien dit als alternatief voor het aanvullend collectief vervoer dat de provincie al enkele jaren aanbiedt.

De gemeenten gaan na of er een eigen vervoerssysteem binnen de IJmond opgezet kan worden, los van de provincie. De uitkomst wordt in januari 2009 verwacht.

Vragen

Het is uit de jaarverslagen van de OV-taxi al langer bekend dat de stiptheid in de IJmond lager is dan in de Kop van Noord-Holland of de Gooi&Vechtstreek.

Enkele gemeenten in de IJmond hebben enige maanden geleden het initiatief genomen een eigen onderzoek te doen naar de tevredenheid over de dienstverlening en stiptheid van de OV-taxi. Dit onderzoek gaf een negatievere uitkomst dan de cijfers van de jaarverslagen.

1. Hoe verklaart u de verschillen tussen deze uitkomsten en de cijfers uit de jaarverslagen?

2. Op welke wijze heeft het college op deze uitkomsten gereageerd en is hierover bestuurlijk overleg geweest met de betrokken gemeenten?

3. Welke maatregelen hebben GS en de vervoerder genomen om de stiptheid van de OV-taxi in de IJmond te verbeteren en welke maatregelen zijn nog te verwachten?

Het onderzoek dat nu is opgestart lijkt aan te geven dat de gemeenten er geen vertrouwen in hebben dat de kwaliteit van de OV-taxi onder regie van de provincie nog zal verbeteren.

4. Hebben de IJmond gemeenten u geïnformeerd over het onderzoek dat zij willen opstarten?

5. Hoe kijkt u aan tegen de haalbaarheid van een alternatief vervoerssysteem, in het licht van de Wet Personenvervoer en de rechten van een vervoerder binnen een concessiegebied?

6. Hoe kijkt u aan tegen het signaal dat de gemeenten hiermee afgeven, namelijk dat zij geen vertrouwen meer hebben dat het goed komt met de OV-taxi onder verantwoordelijkheid van de provincie?

Eén antwoord op “OV-taxi in de IJmond”

  1. Nadat eerder de gehandicaptenplatforms al lange tijd geageerd hebben op de abominabele wijze waarop de OV-taxi in de IJmond werd bedreven zijn al vanaf het begin de WMO-raden hiermee bezig.
    Naar onze mening worden de gemeentebesturen door de gedeputeerde(n) aan het lijntje gehouden en zijn de clienten in de IJmond beter af met een eigen vervoersafspraak.

Reacties zijn gesloten.