Westfrisia… weg?

Zoals mijn collega Liesje Klomp ook al constateerde, is in de Tweede Kamer gediscussieerd over een Rijksbijdrage aan de Westfrisiaweg. Er zou een motie van het CDA hiervoor ingediend worden, maar die lijkt alleen steun te hebben van de VVD. Inmiddels wist RTV Noord-Holland te melden dat Eurlings tot 2018 geen geld heeft voor dit project. Maar verkeersgedeputeerde Cornelis Mooij geeft intussen de moed niet op. Hij meent dat het geld er wel komt en ziet het overleg met de minister in januari vol vertrouwen tegemoet. Waar dit optimisme op is gebaseerd, wordt niet direct duidelijk.

De berichtgeving is nogal summier, dus de precieze overweging om (nog) geen geld beschikbaar te stellen, zijn mij niet bekend. Speelt misschien het ambivalente karakter van de weg toch parten, zoals ik dat al in de commissievergadering van maart dit jaar heb aangegeven? GroenLinks bespeurt een hinken op twee gedachten waar het de functie van de weg betreft. Ontsluiting van de regio aan de ene kant en anderzijds verkeer en verbinding van het HAL-gebied in West-Friesland met het achterland. In hoeverre kan deze onduidelijkheid die ook door de commissie voor de MER is geconstateerd, leiden tot verminderde rijkssteun?

Mocht de Rijksbijdrage niet doorgaan, dan krijgen we nog een interessante discussie in de Staten. Het mag bekend zijn dat het aanleggen van nieuwe wegen voor GroenLinks niet hoog op de prioriteitenlijst staat. Maar we hebben wel afspraken gemaakt dat de Westfrisiaweg er moet komen en in elk geval voor delen van het tracé is daar inhoudelijk ook zeker iets voor te zeggen. Maar geld van Eurlings is daarvoor wel een absolute vereiste.

Het lijkt mij niet de bedoeling om er nog vele extra provinciale miljoenen tegenaan te gooien ter compensatie van gemist Rijksgeld. Een alternatief is om ons in de komende jaren te concentreren – financieel en inhoudelijk – op die gedeelten (bijv. ontsluiting Heerhugowaard en het tracé Hoorn tot aan WFO terrein) die het meest urgent zijn. Maar dan ontkom je er niet aan het Regioakkoord open te breken, want in dat scenario gaan de gemeenten die voorlopig niet aan de beurt zijn, ongetwijfeld nog een keer diep nadenken…

2 antwoorden op “Westfrisia… weg?”

  1. Nou, Harmen, persoonlijk zou ik wel een paar Ice-Save euri willen reserveren voor een zwikkie ongelijkvloerse kruisingen tussen de afslag Hoorn-Noord en de WFO!
    Mochten de Icesave miljoenen definitief verdampt zijn, dan hebben we heel andere problemen.

  2. Dag Johan,
    Het Landsbanki geld heeft hier weinig invloed op. Voor de Westfrisiaweg is hoe dan ook een provinciale bijdrage gereserveerd en ik vind inderdaad dat het tracé dat je noemt prioriteit zou moeten hebben.

Reacties zijn gesloten.