Valentijn

Groenlinksliefde02_2
Ook ik ben een dag te laat voor de Grote GroenLinks Liefde Dag. Gelukkig hebben mijn collega’s op de Planeet volop hun best gedaan, dus ik hoef me niet al te schuldig te voelen. Vele bloggers zijn terecht geprezen voor hun humor, actualiteit en orginaliteit. Hoewel ik allerlei principiële bezwaren heb tegen Valentijnsdag, was dat niet de reden dat ik gisteren mijn liefde niet betuigd heb. Ik was het eenvoudigweg vergeten, het voelde als een gewone zaterdag als alle andere. Ik laat het aan de lezer daar zijn of haar conclusie uit te trekken…

Ik wil toch graag deze ruimte benutten om een trouwe GroenLinks blogger in het zonnetje te zetten. Iemand die dat al bijna vijf jaar met ijzeren regelmaat doet, dat wil zeggen telkens een ‘keek op de week’. Voor zover ik kon nagaan als een van de weinigen in dit ambt. Soms wat te veel in detail, te veel (plaats)namen en niet elk werkbezoek is even belangrijk… Maar ik geniet van het onderkoelde pittige commentaar tussen de regels door, niet mis te verstaan door  de goede lezer. Zomaar een fragment uit het laatste weekbericht:

Ik begrijp dat Gedeputeerde Staten een ernstige fout
hebben gemaakt. Zij hadden het niet zover moeten laten komen dat
Provinciale Staten een besluit namen een onderzoek in te stellen naar
de gang van zaken rond de 78 miljoen en de Landsbanki. Een beetje
daadkrachtig college had het besluit genomen zelf een onderzoek te
laten instellen bijvoorbeeld door een oud procureur-generaal van het
openbaar ministerie. Dat zou de Provinciale Staten op afstand hebben
gehouden. En tegelijk zouden alle vragen niet beantwoord behoeven te
worden onder verwijzing naar het onderzoek. Zouden Provinciale Staten
een dergelijke manoeuvre hebben goedgekeurd? Ik denk het niet. Maar de
‘grotere broer’ doet dat kennelijk wel met het besluit van het kabinet
om een ‘onafhankelijk onderzoek’ te laten verrichten naar de oorlog in
Irak.

Daarom gaat mijn digitale Valentijnskaart naar Harry Borghouts, ‘mijn’ commissaris der Koningin in Noord-Holland. En daarnaast uiteraard naar alle gloggers die elk op hun eigen manier ervoor zorgen dat het telkens een plezier is op de planeet rond te hangen.

2 antwoorden op “Valentijn”

  1. Wat een aardig initiatief. Nu heb ik als ex-GroenLinkser natuurlijk weinig zeggenschap, maar ik kan het niet nalaten om te zeggen dat ik jouw blog met plezier lees. Het begon een beetje als scriptie-ontwijkend gedrag, maar ook na het inleveren van die noeste arbeid kom ik hier nog wel eens. Bovendien ben ik sinds ik zelf voorzichtig blog wel een beetje jaloers op je productiviteit…

  2. Of de PvdA-fractie, die niet het eerst niet nodig vond om alle oppositiepartijen in de Staten toe te laten tot de onderzoekscommissie.
    Of een commissaris van de koningin, die weigert schriftelijke vragen over zijn handelwijze in de Helderse burgemeesterskwestie te beantwoorden. (Gelukkig heeft de SP ook nog een Tweede Kamerfractie.)
    Jaja, zo democratisch is men bij de provincie.

Reacties zijn gesloten.