Crisis? Provincie, doe er wat aan!

Gisteren heeft mijn VVD-collega Dré Kraak namens de vier coalitiepartijen gevraagd om provinciale maatregelen die de economische crisis tegen kunnen gaan:

De fractievoorzitters van de collegepartijen in Provinciale Staten hebben het college van Gedeputeerde Staten afgelopen 22 februari gevraagd om extra maatregelen in verband met de kredietcrisis.

De collegepartijen in PS – VVD, PvdA, CDA en GroenLinks – vragen GS om op zeer korte termijn met voorstellen te komen voor acties die de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland moeten stimuleren en behouden.

We weten uiteraard dat Noord-Holland in z’n eentje de wereld niet zal redden, maar het is wel tijd voor iedereen om een bijdrage te leveren. We krijgen vaak genoeg de klacht dat er zoveel geld bij de provincie ongebruikt blijft liggen. Er zijn volgens ons veel kansen om projecten waar de Staten al een besluit over hebben genomen, sneller uit te voeren.

Wat GroenLinks betreft wel met respect voor de belangen van mens en milieu. Het is geen oproep om maar lukraak te investeren. Want we hebben niks aan maatregelen die even de pijn verlichten, maar niet duurzaam en verantwoord zijn voor de langere termijn.