Geen kippenfabriek

Afgelopen maandag behaalden we een mooi succes. Een krappe meerderheid van de Staten sprak zich uit tegen megastallen, in het bijzonder de beoogde kippenfabriek in Middenmeer. Mijn collega Liesje Klomp schreef er al over en op onze website is dit bericht te vinden:

De provincie Noord-Holland is tegen de komst van een megakippenfarm
voor 1,6 mestkuikens in de Wieringermeer. Dat hebben Provinciale Staten
op 16 maart besloten naar aanleiding van het Burgerinitiatief ‘Stop
Veefabrieken in Noord-Holland’.
 

Het was een lange en
spannende Statenvergadering. Sommige partijen wilden de besluitvorming
over het Burgerinitiatief uitstellen tot het eind van het jaar, wanneer
Provinciale Staten de nieuwe provinciale ruimtelijke Structuurvisie
zullen vaststellen.

Andere partijen vonden zo’n uitstel geen recht doen aan het
Burgerinitiatief en wilden dat de Noord-Hollandse
volksvertegenwoordiging nú een duidelijk inhoudelijk standpunt
innam.GroenLinks diende daartoe een motie in, waarin zij Provinciale
Staten vroeg zich uit te spreken om ‘het huidige provinciale beleid om
de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen tegen te gaan, te
handhaven’ en om ‘het initiatief voor een megakippenfarm in de
Wieringermeer niet toe te staan’.

De motie werd met een krappe meerderheid (26 tegen 25 stemmen)
aangenomen. Vóór stemden: GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie/SGP,
Partij voor de Dieren en Ouderenpartij. Tegen stemden: VVD, CDA en D66.

Succes

Het Statenbesluit van 16 maart is een groot succes voor de ruim
25.000 Noord-Hollanders die hun handtekening zetten onder het
Burgerinitiatief. GroenLinks-woordvoerder Klaas Breunissen: ‘Al die
handtekeningzetters zijn een geweldige steun in onze rug om het
provinciale agrarische beleid in een milieu- en diervriendelijker
richting om te buigen. Wij blijven hun steun hard nodig hebben, want
bij de vaststelling van de provinciale Structuurvisie komt de discussie
over de intensieve veehouderij terug.’

Vooral dat laatste is belangrijk, want we hebben nu wel bereikt dat het huidige restrictieve beleid wordt gehandhaafd, bij de structuurvisie ligt de discussie weer open. Maar het lijkt me wel dat er een heel duidelijk signaal is afgegeven!