Geen gereken met zetels meer

Een verstandig besluit van de ministerraad:

Politieke partijen mogen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten geen lijstverbindingen meer met elkaar aangaan om hun uitgangspositie voor de Eerste Kamer te verbeteren. Daartoe heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken).       

De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van Provinciale Staten. Voortaan moeten politieke partijen voor de Statenverkiezingen hun lijstcombinaties bekendmaken. Ook wordt de voorkeursdrempel verhoogd voor een plek in de Eerste Kamer. Straks kunnen alleen kandidaten die minimaal het aantal stemmen halen dat nodig is voor een zetel, met voorkeursstemmen gekozen worden voor de senaat.

Nog los van mijn eigen slechte ervaringen met voorkeursstemmen, heb ik het ook altijd principieel onjuist gevonden dat Statenleden zoveel invloed hebben op wie er in de Eerste Kamer komt. Zeker in een grote provincie als Zuid- of Noord-Holland weegt elke stem heel zwaar. Om die reden vind ik het niet meer dan normaal om op de nummer 1 van mijn partij te stemmen (of op de eerste verkiesbare vrouw). Namens wie brengt dat Statenlid immers zijn of haar voorkeursstem uit? Dat kan toch alleen het resultaat zijn van een persoonlijke afweging of hoogstens raadpleging in kleine kring. Collega-politicoloog en SP-senator Arjan Vliegenthart verwoordde dat onlangs goed in de Staatscourant. Prettig om te zien dat het kabinet onze adviezen ter harte neemt!