Ophef om heel weinig…

Op dit soort momenten ben ik blij met de nuchterheid en nuance van GroenLinksers:

Bijna tweederde (64 procent) van de Nederlanders
vindt het niet terecht dat minister Wouter Bos (Financiën) zijn
zonnebril declareerde, nadat hij die bij een EU-vergadering in Brussel
was kwijtgeraakt. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.


Diegenen die het declaratiegedrag van Bos afwijzen, bevinden zich
vooral onder de PVV-stemmers (87 procent) en bij de SP (83 procent).
Alleen bij de PvdA en bij GroenLinks is een meerderheid het eens met de
declaratie.

Uit
de peiling van De Hond blijkt dat Nederlanders tamelijk wantrouwend
staan tegenover hun politici waar het gaat om declaratiegedrag. Een
meerderheid van 56 procent denkt dat ministers, burgemeesters en
wethouders zich in het algemeen niet houden aan de regels. Het meeste
wantrouwen zit bij PVV’ers, de SP en de VVD. Het meeste vertrouwen is
er bij de GroenLinks-achterban en bij de ChristenUnie.