SP op zoek naar politieke succesjes

Het gaat niet zo goed met de SP. In de laatste peiling van Maurice de Hond raken de socialisten 9 Kamerzetels kwijt (virtueel nog maar 2 meer dan GroenLinks) en de nieuwe politiek leider Agnes Kant komt niet erg uit de verf. In de Staten van Noord-Holland is de situatie evenmin rooskleurig. De fractie straalt, op een paar individuen na, weinig uit en slaat geen deuk in een pakje boter. Eerder viel me dat al op bij het debat over IJsland, waar een behendige oppositieleider het de coalitie heel moeilijk had kunnen maken. Vorige week maandag merkte ik het wederom bij een warrig en onsamenhangend betoog bij de Algemene Beschouwingen. Uiteindelijk stemde de SP, zonder dat er een eigen motie of amendement  was aangenomen, met een enkele kanttekening in met de begroting. Geen tegenbegroting, geen duidelijke voorstellen, kortom geen oppositie. Ik zou niet kunnen navertellen wat de SP nou inhoudelijk anders wilde en wat zij wel goed vond aan het collegebeleid. Dat zou met negen vrouw en man sterk toch veel beter moeten kunnen!

Gelukkig ziet collega Harald Bos het nog van de zonnige kant. Op de eigen website claimt hij dat dankzij de SP duurdere spitstarieven in de bus van de baan zijn. Toen hij mij vorige week maandag interrumpeerde, had ik al zo’n gevoel dat er weer een stukje voor de site geschreven moest worden (dat was een paar maanden geleden ook het geval). Beide keren blijkt de SP erg goed in selectief luisteren. Bovendien is Harald Bos zo regelmatig afwezig bij de commissievergaderingen, dat hij misschien beter eerst kan bijlezen voordat hij GroenLinks en PvdA de les komt lezen. Dat liet mijn collega Liesje Klomp hem vorige week ook weten.

Want het standpunt van GroenLinks tegen hogere tarieven in de spits, zogenaamd afgedwongen door de SP, heb ik al in maart ingenomen en nog steviger in september. In maart: Vooralsnog is hij (dat gaat over mij) over geen enkel voorstel enthousiast dat leidt tot een hogere prijs voor OV, maar het voorstel om het tarief voor gebruik van OV in de daluren te verlagen is zeker een stap in de goede richting om het OV-gebruik te stimuleren. Na bespreking in de fractie kon dat ‘vooralsnog’ er ook af. In september kwam het onderwerp terug, toen het college voorstelde om 400.000 euro extra aan het busvervoer te besteden, maar dat bedrag te betalen uit verhoging van de spitstarieven. Binnema sprak: Vervolgens is aan de orde hoe het extra bedrag gefinancierd gaat worden. Gezien het algemeen belang dat moet worden toegekend aan goed OV zou zijn voorstel zijn dat bedrag dan structureel te laten komen uit de algemene middelen. Oftewel, geen hogere tarieven, maar ergens in de begroting ruimte vinden. Bovendien constateerde ik dat de meerderheid van de commissie dat met mij eens was. Het was handig geweest wanneer de woordvoerder van de SP die wel bij die vergadering was, deze uitkomst drie maanden geleden met zijn collega had gedeeld.

Uiteraard gun ik de SP een succesje op z’n tijd, zo aardig ben ik ook wel weer. Maar dit soort onzinberichten moet wel tegengesproken worden. Dat busreizigers "zelfs van de PvdA en GroenLinks  geen steun konden verwachten" klopt niet, en al helemaal niet dat  "opeens bleek dat PvdA en GroenLinks van gedachten veranderd zijn". Het is onze eigen afweging geweest en de stellingname is consequent. Als de SP-heren een beetje hadden opgelet, hadden zij dat kunnen weten.

7 antwoorden op “SP op zoek naar politieke succesjes”

 1. Hallo Harmen,
  Erg bijzonder maar toch ook weer niet dat de SP tijdens het kerstreces op deze wijze zaken probeert te claimen.
  Alleen jammer dat er in die fractie kennelijk onderling niet gesproken wordt over de inbreng van andere fracties bij alle commissie- en Statenvergaderingen waarbij Harald Bos afwezig was.
  Fijne Kerst!
  Liesje

 2. Hallo Harmen,
  Zo te zien moest jij ook weer een stukje schrijven voor je website! Wel een grappig stukje. Graag zet ik een misverstand jouwerzijds weg: ik pleegde die interruptie niet omdat wij een stukje voor onze website moesten schrijven. Maar naderhand bleek dit debatje wel een prima aanleiding te zijn voor een nieuwsberichtje. Inmiddels is er op onze website weer een nieuw succesverhaal te lezen, dit keer over het aloude SP-voorstel voor uitbreiding van het NS-nachtnet. Dan nog iets over het bijwonen van vaak nutteloze vergaderingen in het provinciehuis: ik vind het vaak zinvoller om mijn activiteiten als statenlid in de samenleving zelf te ontplooien dan in vergaderingen waarin je belemmerd wordt door een waanzinnige spreektijdregeling of collegepartijen die zich met handen en voeten aan elkaar gebonden hebben, zodat er überhaupt geen deuken in pakjes boter te slaan zijn door de oppositie. Tot slot: voor de SP is het nooit reces.
  Groeten, Harald.

 3. Beste Harmen en ook Liesje,
  Leuk hé….die 1-0 voor mij cluppie uit Zuid…
  Om ook een nachttrein te krijgen in Noord-Holland, hielden de jongerenafdeling van de SP “ROOD” een handtekeningen actie. In eerste instantie zou mijn collega Statenlid Liesje Klomp van de PvdA ook aanwezig zijn bij de actie in Alkmaar. Waarschijnlijk werd Liesje teruggefloten door haar…”Jullie zijn altijd overal tegen” zeggende Talsma richting SP, teruggefloten. Jongeren hebben Liesje daarop aangesproken in Alkmaar en gevraagd wanneer de SP met een voorstel/ motie komt, zij dan voor zou stemmen. Ha, dacht Liesje, we komen zelf met een motie en zij passeerde de SP rechts, want wat links is weet de PvdA al meer dan 25 jaar niet meer. Gestart met het WAO debat.
  Het is dan flauw om constant de SP aan te vallen op kleine missers, die kant nog wal raken.
  Het zou de PvdA en GL sieren wanneer zij voorstellen van de SP via een links blok steunen.
  Ook zoals de Provinciaal Meerjaren Investeringen (PMI) waar wegen, fietspaden en OV op een grote hoop worden gegooid. Wanneer je dan nog meer asfalt zoals GL weer neergooien, omdat dit ook goed is voor het OV, dan is dus de L van GL meer liberaal dan links te noemen. Afspraak was en is 50/ 50. Nu is het 90/ 10 tussen asfalt en OV. En dan houdt de SP zich het recht voor om tegen de PMI te stemmen, zoals ik ook heb verwoord in het Statendebat. Waarschijnlijk was GL het toen met mij eens, want ik heb ze niet gehoord. Daar waar veiligheid in het geding is, krijgt GS onze steun. Maar om voor de gehele PMI te stemmen, ging ons een brug te ver.
  Het zou ook goed zijn van GL om adequaat hun e-mail te beantwoorden, want daar krijgen wij veel klachten over. Dan weet u ook wanneer er iets speelt in de samenleving. Op de pluche zitten is wat anders dan met de inwoners van Noord-Holand te praten. Noord-Holland is niet alleen de grachtengordel van Amsterdam, maar is meer. Wij denken dat GL daar anders over denkt. Echter niet in de provincie, want daar zijn het de partijgenoten van Binnema het vaak met elkaar eens. Ook binnen GL is een duidelijke afsceiding merkbaar. Ook daar zijn in de Staten anders denkenden, die door “Broekje” Binnenma op andere gedachten worden gedwongen/ gezet.

 4. Dag Bert,
  Sorry voor de inhoud of dat je je naam er niet bij had gezet? De verwijzing naar 010 en ook de rest van je verhaal waren duidelijk genoeg hoor 🙂
  En je weet dat als de SP met goede voorstellen komt, we die graag willen steunen.
  Groet en een fijne kerst,
  Harmen

Reacties zijn gesloten.