Vacaturetip

Nadat de profielschets officieel aan minister Ter Horst was overhandigd en de Staten mij samen met negen collega-fractievoorzitters in de vertrouwenscommissie hadden gekozen, was het dan echt zover. De start van de zoektocht naar een nieuwe Commissaris der Koningin in Noord-Holland. Het is de bedoeling om voor de zomer de opvolger van Harry Borghouts te installeren.

Fijntjes wees de minister er nog op dat een herhaling van de vorige keer – toen de naam van Netelenbos voortijdig uitlekte – absoluut voorkomen moet worden. Oftewel, ik zal de komende maanden hierover op dit weblog niets schrijven. Maar alle speculaties zal ik met belangstelling lezen!

De vacature:

De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het ambt van commissaris van de
Koningin m/v in de provincie Noord-Holland per 1 december 2009 vacant
is.

De Minister heeft onlangs
Provinciale Staten van Noord-Holland gehoord over de aan de te benoemen
commissaris van de Koningin te stellen eisen van bekwaamheid en
geschiktheid.

   

U kunt de profielschets en
nadere informatie verkrijgen bij het hoofd cluster Politieke
Ambtsdragers/Chef Kabinet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (tel: 070-426 61 63).

Een
assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel
uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de
vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken
bij de afronding van het advies.

   

Indien u
voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit
voor 17 februari 2010 kenbaar te maken. U wordt verzocht uw reactie
vergezeld te doen gaan van een recente pasfoto.

Uw
sollicitatie dient te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en
– onder vermelding van de aanduiding “vertrouwelijk” op de enveloppe –
te worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, t.a.v. hoofd cluster Politieke Ambtsdragers/Chef
Kabinet, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
 

Indien
u de aandacht op geschikte kandidaten wilt vestigen, kunt u dit
rechtstreeks schriftelijk (met dezelfde aanduiding op de enveloppe)
kenbaar maken aan de minister. In verband met de voortgang van de
procedure worden eventuele suggesties graag zo spoedig mogelijk
tegemoet gezien.