De jeugd in provinciaal debat

Zelf had ik vroeger weinig op met termen als ‘de jeugd’ of ‘wij jongeren’. Maar dat maakt mijn enthousiasme voor de jongeren die vanmiddag deelnamen aan het Provinciaal Jeugddebat, bepaald niet kleiner. In vier rondes presenteerden zij als vier fracties voorstellen op het terrein van duurzame energie, poppodia, het imago van jongeren en de leegloop op het platteland. Soms wat aarzelend of onder de indruk van de tegenwerpingen van de politici, maar veel vaker vol enthousiasme, onbevangen en origineel. Aan het eind van twee uur debatteren kregen twaalf scholieren te horen dat zij doorgaan naar het Nationaal debat in Den Haag. Een paar oefenden daarvoor vandaag al door ons Statenleden als minister aan te spreken.

Het was voor mij alweer een tijdje geleden dat ik aan het Jeugddebat had meegedaan. Omdat er al vier andere (duo)Statenleden commentaar mochten leveren – met oververtegenwoordiging van de SP – en geen van de gedeputeerden vanmiddag beschikbaar waren, mocht ik de rol van voorzitter op mij nemen. Gelukkig maakten de jongeren het mij niet al te moeilijk: er werd keurig op de ander gewacht, beschaafd geïnterrumpeerd en slechts een enkele keer drukte iemand de knop van de microfoon in zonder eerst het woord te vragen. Ik kon dan ook concluderen dat sommige Statenleden van deze debat etiquette nog wat kunnen leren…

Overigens beviel het voorzitten goed, ondanks dat het jammer was dat ik me niet inhoudelijk met de discussie mocht bemoeien. Het lukte ook om de vier debatten binnen de geplande tijd af te ronden en ik kreeg de indruk dat iedereen haar of zijn zegje had kunnen doen. De complimenten na afloop bevestigden dat. Zou leuk zijn om vaker te doen!