Johan Remkes als nieuwe CdK geïnstalleerd

Afgelopen donderdag was het dan zover. De installatie van Johan Remkes als nieuwe Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Symobolisch kreeg hij de voorzittershamer overhandigd door de vice-voorzitter Ton van der Meché. Alle fractievoorzitters mochten hem welkom heten en kort toespreken (mijn bijdrage vanaf 18:44).