Wensen voor de formatie

Terwijl de vier paars-groene partijen in een door ieder goed gerespecteerde radiostilte aan het onderhandelen zijn in stilte, probeert de ongeduldige buitenwacht toch invloed uitoefenen. Een populair middel is de open brief aan de informateurs. Ik heb het niet precies bijgehouden, maar schat zo in dat er toch wel meer dan dertig verschenen zijn inmiddels. Je kunt je met recht afvragen hoe effectief dergelijke oproepen dan nog zijn.

Maar sommige van deze open brieven zijn wel heel behartenswaardig, zoals "In de stad komt Nederland verder". Met de ruime aandacht voor sociaal-economische thema's in deze tijden van crisis, was ik wel blij te zien dat G4, provincies, projectontwikkelaars en Natuur en Milieu gezamenlijk stevig pleiten voor binnenstedelijk bouwen. Goede ruimtelijke ordening mag vooral niet vergeten worden! Hoewel ik als Statenlid vind dat de provincie eerstverantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordening, baart het mij wel zorgen dat dit onderwerp op Rijksniveau wel erg weinig aandacht krijgt. Zowel wat betreft wetgeving als financiële ondersteuning ligt er toch echt ook landelijk een taak.

De briefschrijvers prijzen binnenstedelijk bouwen aan omdat het mensen kan helpen zich te ontplooien, de motor van de nationale economie draaiende houdt en energie, milieu, landschap en natuur spaart. Een pleidooi dat uitstekend past in de GroenLinks filosofie! Jammer dat de provincie Noord-Holland niet tot de ondertekenaars behoort…