Political Song XIX: Bruce Springsteen – Born in the USA (1984)

Ongetwijfeld heb ik het al eens vaker geschreven, maar toch nog voor de zekerheid. De jaren '80 waren een droevige muzikale periode. Dan laat ik kleding en haardracht nog even buiten beschouwing, alhoewel die in combinatie met de muziek het beeld van de dark ages versterken… Ik ben overigens met terugwerkende kracht tot dit oordeel, want als kind had ik destijds nog niet zo'n uitgesproken voorkeuren of muzieksmaak.

Wel associeerde ik de tachtiger jaren  lange tijd met herrie. Dat heeft alles te maken met een van mijn beste vrienden op de lagere school en de muziek die hij op zijn kamer draaide als ik daar speelde. Ik heb het dan niet over de onvolprezen fluistersongs van Benny Neyman, maar wel over Guns N' Roses en Bruce Springsteen. Voordat nu de boze reacties mijn kant opkomen: de laatste hoort bij nader inzien niet in dit rijtje thuis. Het zal de combinatie van een tere ziel en gevoelige oortjes zijn geweest, dat ik bij "Born in the USA" lange tijd vooral aan ruig geschreeuw en geram op drums en gitaar moest denken. 

Welk beter eerherstel is denkbaar dan het opnemen van dit nummer als 19e in de reeks political songs? Niet omdat Springsteen een aangenaam geëngageerde Democraat is die de campagne van zowel Kerry als Obama steunde. Ook valt niet te ontkennen dat hij betere en mooiere nummers gemaakt heeft - solo en met de E Street Band. 

Born down in a dead man's town
The first kick I took was when I hit the ground
You end up like a dog that's been beat too much
'Til you spend half your life just covering up

Wie op youtube rondkijkt, ziet dat tot op de dag van vandaag sommigen in verwarring zijn en Born in the USA beschouwen als een patriottisch nummer. Dankzij wikipedia leerde ik de term jingoism, extreme vaderslandsliefde in de vorm van agressief buitenlands beleid, waarvan werd gedacht dat Born in the USA een uiting was. Ook Reagan, in de race om als president herkozen te worden, meende in Springsteen een medestander te hebben gevonden: "America's future rests in a thousand dreams inside your hearts; it rests in the message of hope in songs so many young Americans admire: New Jersey's own Bruce Springsteen. And helping you make those dreams come true is what this job of mine is all about." Ook rechtse commentatoren moesten schielijk hun lofzang intrekken, toen in Springsteen een onvervalste liberal bleek te schuilen. De bijtende ironie was hen ontgaan. 

In een bombastische versie: 

En meer ingetogen: