Water, heel veel water

De commissie ROV ging vandaag uitgebreid over water. Eerst de streekplanherziening van Noord-Holland Zuid, waar wordt voorgesteld een aantal zoeklocaties voor waterberging te schrappen. Zeker in het verstedelijkte zuidelijk deel van de provincie – Haarlemmermeer in dit geval – kan het water haast nergens heen. Met het breder of dieper maken van sloten of het afvoeren van water red je het niet, dus zullen ook poldes aangewezen moeten worden waar het water in tijdelijk even heen kan. De VVD had bij monde van André Bouwens, detaillist bij uitstek, een hele serie vragen en twijfels. Ook Maaike Nagel van het CDA ging er stevig in, met name omdat de boeren in die gebieden in onzekerheid blijven. D66 en wij konden eigenlijk wel instemmen met het plan dat voorlag, waarna de PvdA probeerde te ‘stoken in een goed huwelijk’ (dixit Klaas). Zelf kwamen ze niet met een standpunt, maar wilden ze de behandeling in de Staten op 6 december afwachten.

Ik was zelf aan de beurt met het ingelaste punt Wieringerrandmeer. Op het laatste moment (woensdagmiddag) waren nog twee brieven bezorgd, van het provinciale projectteam en van het consortium Lago Wirense. Voor mij riep dat alleen maar meer vraagtekens op. Vooral over twee zaken: als we minder huizen gaan bouwen, heb je minder opbrengsten, dus wat gaat er dan in de plannen geschrapt worden? Want het karakter van het plan, whatever that may be, moest overeind blijven. Tweede is de financiële risico’s die wij als provincie lopen, zowel in het komende jaar (grondaankopen) als bij de uitvoering van het plan. Ongetwijfeld zullen we begin volgende week weer meer papier krijgen, maar meer duidelijkheid…?

Daarna lieten de gemeenten Beverwijk, Den Helder, Zaanstad en Hilversum ons zien wat zij in de afgelopen twee jaar hebben gedaan met het ISV* geld van de provincie. Vier prima presentaties, waarbij de 3D toer door Zaanstad het meest indrukwekkend was. Maakt het in elk geval een stuk concreter en je ziet dat het werkt. Het was ook goed te horen dat sommige gemeenten wél enthousiast zijn over de provincie…

* Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing