Lichte irritatie

Me vanavond weer behoorlijk zitten ergeren bij de commissie WVV. Het begon met de Bedrijvenmonitor van het Noordzeekanaalgebied. Na een presentatie van Anneke Been (Projectbureau) en het tegengeluid van Bas Amelung (Sterk, Schoon en Slim) dacht ik dat we eens een goede discussie zouden hebben over de systematiek en de verregaande conclusies die daaruit worden getrokken. De monitor zit volgens mij vol met verkeerde aannames en berekeningen, maar ondertussen dreigt daarmee wel de Wijkermeerpolder tot havengebied omgeploegd te worden. Startklaar om los te branden, maar de meerderheid van de commissie wilde niet discussiëren en pas in april (als de monitor van 2004 beschikbaar is) verder praten. Met frisse tegenzin moest ik mij daar bij neerleggen. Enige goede nieuws was dat Cornelis Mooij aangaf dat er nog geen procedures voor de Wijkermeer in gang gezet zijn.

Daarna de decentralisatie van de spoorlijnen Haarlem-Zandvoort, Den Helder-Alkmaar, Haarlem-Uitgeest en Hoorn-Alkmaar. Toen dit ‘aanbod’ van de minister bekend werd, was ik erg verontwaardigd over de chantagepolitiek. Maar als het alternatief is dat de lijnen gewoon verdwijnen, dan is de keuze gauw gemaakt. Tegelijk biedt het ons ook grote kansen: combinatie met ander regionaal vervoer, ander materieel, betere service dan de NS. De onderhandelingen gaan moeizaam, maar ik ben blij dat we als provincie hoog inzetten en tegelijk harde voorwaarden stellen. Geen bezuiniging en geen onnodige overstappen (dus doorrijden naar Amsterdam). Gaandeweg ontstond een interessante coalitie van SP, D66, Agema, ChristenUnie en CDA die zich verzetten tegen overname. Maar met echte oplossingen kwamen ze helaas niet: het Rijk zou dit moeten, de NS zou dat moeten en wat dan ook meer. Roepen van de zijlijn is lekker makkelijk: dan liever de stevige inzet van Cornelis Mooij. Toch fijn om als GroenLinkser het zó eens te zijn met een VVD-gedeputeerde.

Misschien wind ik me iets te snel op, maar ik vond de vergadering bij vlagen echt tenenkrommend. Dan te bedenken dat dit binnenkort mijn enige commissie zal zijn… We gaan de onderlinge verdeling in de fractie binnenkort wat veranderen en dat houdt vermoedelijk in dat ik ROV laat vallen om wat meer initiatieven naar buiten toe te ondernemen. Nou ja, ik sla me er wel doorheen!

Laat nog met Patrick Poelmann aan de telefoon, die een heel aardig idee had voor de Statenvergadering van a.s. maandag. Daarover later meer…