Vakantie

Het leuke van politiek is dat je ineens moet nadenken over dingen waar je normaal niet bij stilstaat. Recreatiewoningen! Nogal wat mensen wonen het hele jaar door in een woning die eigenlijk bedoeld is om vakantie in te houden. Veel gemeenten hebben het jarenlang gedoogd en soms zelfs uit financiële motieven in het verleden aangemoedigd. De vraag is nu of je moet legaliseren of juist streng gaan handhaven. Probleem is namelijk dat door legalisering feitelijk slecht gedrag beloond wordt. Het vakantiehuisje dat voor een schappelijke prijs gekocht is, kan als gewone woning voor flink meer geld verkocht wordt. In dat geval zou je overigens een deel van de winst kunnen afromen en inzetten voor behoud van natuur elders.

Bovendien betekent permanent wonen dat ergens anders weer vraag naar recreatiewoningen ontstaat. Sowieso worden de chaletjes en caravannetjes al steeds vaker ingeruild voor grote luxe woningen en breiden recreatieparken uit. Extra reden om voorzichtig te zijn om permanent wonen toe te staan. De minister van VROM maakt een onderscheid tussen woningen in kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden. De provincie lijkt dat te volgen en in kwetsbare (natuur)gebieden geen legalisering toe te staan.

De andere onderwerpen van de commissie ROV hadden met stedelijke vernieuwing te maken. We bespraken een rapportage van de vier ‘productiehallen’ Hilversum, Den Helder, Zaanstad en Beverwijk, waarover we al in een vorige vergadering uitgebreid waren voorgelicht via een heel informatie tentoonstelling. Ziet er allemaal goed uit en ik ben ook erg nieuwsgierig om binnenkort eens ter plaatse te gaan kijken hoe deze steden opgeknapt worden.

Ook namen we als commissie afscheid van Henry Meijdam, die zowel door Ton Hooijmaijers (nu nog voorzitter, straks zelfs gedeputeerde wat vandaag regelmatig voor komische situaties zorgde), Maaike Nagel (CDA) en Peter Visser (PvdA). Vooral zijn fraaie taalgebruik zal ik gaan missen, maar ook zijn behendige en tegelijk oprechte manier van politiek bedrijven.

Ander nieuws van de dag was dat Peter Visser gekozen is tot fractievoorzitter van de PvdA, als opvolger van Marleen Barth. Scherp debater en sluw in het dealen en wheelen. Het zal wel even andersoortige oppositie worden. In elk geval wens ik hem veel succes, want het is goed voor het college om uitgedaagd te worden.