Hup Harry!

Bij mijn verslag van de nieuwjaarsreceptie had ik al verzucht dat onze commissaris te vaak zo onuitgesproken en wel erg genuanceerd is. Maar af en toe weet hij toch te verrassen. Met name als het over de voor hem zo bekende terreinen van veiligheid en rechtsstaat gaat. Destijds met Schiphol, nu over de doorgeslagen plannen van het kabinet voor terreurbestrijding. Ik citeer van het weblog van Harry Borghouts:

In de grote vergaderzaal van het Tweede Kamergebouw vindt tegelijkertijd een debat plaats dat gaat over enige voorstellen van het kabinet om een mening inzake terreurdaden strafbaar te stellen. Een donkere dag voor de rechtsstaat. Op het enkele feit dat ik een mening heb, kan ik, als de voornemens van het kabinet wet worden, worden veroordeeld. Ik hoor nog iedereen na de moord op Van Gogh luidkeels roepen dat de vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is. Kennelijk is er sindsdien iets voorgevallen wat ik heb gemist. Verdedigers van de rechtsstaat, verenigt u!

Goed gesproken, commissaris! Ik denk dat in elk geval in Alexander Pechtold een overtuigd medestander is te vinden.