Waar zijn de treintjes?

Al ongeveer een jaar wordt er gesproken over de overname van een aantal spoorlijnen door de provincie. Het gaat dan om lijnen die de NS wel kwijt zou willen, omdat ze te weinig opleveren. Zandvoort-Haarlem, Uitgeest-Hoorn, Haarlem-Uitgeest en Den Helder-Alkmaar. Cornelis Mooij heeft – met onze instemming overigens – aangegeven dat de provincie eventueel die lijnen wil overnemen, maar dan moet er geen overstap zijn in Alkmaar of Haarlem. Dus als je uit Den Helder komt of uit Zandvoort, dat je gewoon door kunt rijden naar Amsterdam. Eigenlijk de enige manier om het aantrekkelijk te houden danwel te maken voor reizigers. Betekent wel dat als de provincie een andere vervoerder dan de NS zou vinden, die dan ook voor een deel samen met de NS op het zelfde spoor moet.

Een prima inzet, maar tegelijkertijd ook gewaagd. Dat blijkt nu ook uit de reactie van minister Peijs, die terugschrikt voor de consequenties. Durft toch niet de confrontatie met de NS aan en wil niet tornen aan het exclusieve recht om op het hoofdnet te rijden. Want doorrijden naar Amsterdam zou kunnen betekenen dat een andere vervoerder samen met de NS van het spoor gebruik maakt (Alkmaar-Amsterdam en Haarlem-Amsterdam). Kort gezegd, zij trekt haar aanbod in:

(…)de voordelen van decentralisatie van de vier contractsectordiensten wegen niet op tegen de nadelen. Het toestaan van rechtstreekse treindiensten vanaf de te decentraliseren contractsectordiensten over het HRN naar Amsterdam is in strijd met het exclusief recht van NS op basis van de vervoerconcessie voor het HRN. Daarom kom ik tot de conclusie dat decentralisatie van de vier Noord-Hollandse contractsectordiensten niet langer aan de orde is.

Ik zal daarom mijn verantwoordelijkheid nemen en een toekomstvaste oplossing zoeken. Daarbij zal ik uitvoering geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Hofstra (Kamerstuk 2004-2005, 27482, nr. 111), die de regering oproept de verbinding Den Helder – Alkmaar op te nemen in het HRN. Voor de contractsectordienst Den Helder-Alkmaar zal dat een toekomst zijn met NS als vervoerder binnen het HRN. Voor de overige drie contractsectordiensten zal ik ook een vervoerder moeten zoeken. Daarbij ligt het voor de hand dat ik allereerst met NS in gesprek zal gaan.

Mij is niet duidelijk wat dit precies betekent voor het voortbestaan van die lijnen. Wat wil de NS er nou precies mee, want de aanleiding was toch dat zij zich wilden herbezinnen op die contractlijnen? Veel vraagtekens kortom, morgen maar eens wat telefoontjes wagen voor meer informatie.

2 antwoorden op “Waar zijn de treintjes?”

  1. Waarom zou het exploiteren van deze lijnen interessant zijn voor een andere vervoersmaatschappij,als de ns er alleen maar verlies op maakt?

  2. De provincie gaat ervan uit dat een andere vervoerder het technisch beter en financieel slimmer zou kunnen dan de NS, omdat dat een logge en bureaucratische organisatie is.

Reacties zijn gesloten.