Chinees

Vandaag met een delegatie van de commissie WVV over de vergaderingen van diezelfde commissie gesproken. Lezers van dit weblog zullen weten dat dit niet de meest effectieve en efficiënte vergaderingen zijn. Op initiatief van Ariëtta Humalda (VVD) zijn we daarom al eens eerder met een paar mensen bij elkaar geweest om te kijken hoe dat te verbeteren valt. De aanbevelingen van dat overleg en de lessen van Ton Kock – die als communicatie-adviseur midden vorig jaar onze vergaderingen heeft gevolgd en becommentarieerd – bespraken we vandaag. Brede overeenstemming, al denk ik wel dat je nog zoveel schriftelijk kunt vastleggen, het gaat uiteindelijk om een cultuur die doorbroken moet worden en het elkaar aanspreken op onnodige en niet ter zake doende opmerkingen. Handhaven dus en onderlinge controle!

We waren nog redelijk snel klaar eigenlijk. Daarna met Gerben (niet alleen mijn goede vriend maar ook ambtenaar bij onze mooie provincie) geborreld en gegeten in Tai Ping. Dit restaurant drijft voor een aanzienlijk deel op de inkomsten afhankelijk van de GS- en PS-leden plus de ambtenaren die er snel of minder snel een hap komen halen. Ook vanavond waren weer drie leden van het college (Hans Schipper, Cornelis Mooij, Albert Moens) aanwezig. Mooij was duidelijk teleurgesteld over de reactie van de minister wat betreft de spoorlijnen. Als de NS het blijft doen, zal er ongetwijfeld meer geld voor nodig zijn. Zo niet, dan zal bezuinigd moeten worden op de service danwel de frequentie. Woensdag gaat Mooij weer in gesprek met het ministerie van V&W, misschien ook met Peijs erbij. Volgende week horen we meer.

Bus 80 stond keurig op mij te wachten – leve het OV tussen Haarlem en Amsterdam! – zo ook snel weer thuis.