De dag van het openbaar vervoer

De donderdag stond weer in het teken van Wegen, Verkeer en vooral ook (Openbaar!) Vervoer. Aan het eind van de middag en begin van de avond een thema-bijeenkomst over innovaties in het ov, gratis ov en de chipkaart. Het eerste ingeleid door Bart Egeter (TNO), het tweede en derde door Lars Jansen (provincie Zuid-Holland). Toch een paar aardige ideeën opgedaan, alhoewel ik niet alles even verrassend vond.. De meest prikkelende vraag was eigenlijk wel: waarom wil je de groei van het ov stimuleren, welke doelen gaan daarachter schuil? Want de gratis bussen tussen Leiden en Den Haag hadden uiteindelijk wel tot gevolg dat er mensen uit de auto de bus in gingen, tegelijk werd de doorstroming op de A44 niet beter.

Daarna kwam het echte werk: de investeringsimpuls. Knus opgepropt in commissiekamer 1 hadden we een pittige discussie. De mededeling van Johan Bruins Slot (CDA, commissievoorzitter) dat de spreektijd beperkt was, leidde hier en daar tot wat gemor. Fleur Agema (van de gelijknamige fractie), aan wie drie minuten was toegewezen, meende een daad te moeten stellen en vertrok toen haar werd medegedeeld dat de tijd op was. “Zo kan ik mijn rol van volksvertegenwoordiger toch niet vervullen.” Wie geïnteresseerd is in wat zij had wat willen zeggen – niet waarschijnlijk maar toch -, zie Fleurs weblog. Ach, in de beperking toont zich de meester…

Nou praat ik van mezelf toch al snel, maar deze keer nog een versnellinkje hoger. Voor wie het nog wil weten:
– N201 en Mediapark, al eerder vastgesteld, gewoon door laten gaan
– Bereikbaarheid kust, prima idee en nogmaals verdedigd dat dit project niet naar het ov deel verplaatst moet worden (maar of ik het uiteindelijk ga redden…)
– Westfrisiaweg, liever niet en als het toch moet vooral omgeving Hoorn, dus geen verbinding bij Hoogkarspel en ook niet nodig om aan de westkant iets te doen

Toen werd het leuk: Joop Post (CDA) moet nog eens het collegeprogramma gaan nalezen, want zijn interruptie raakte kant noch wal. Of mijn fractievoorzitter niet zijn handtekening had gezet onder uitvoering van de Westfrisiaweg? Nee dus, er staat heel duidelijk dat onderzoek wordt gedaan naar nut en noodzaak en dat medio 2005 daarop een antwoord komt. Dat kan van alles zijn: van Alkmaar tot Moskou of alleen opwaardering en aanpassing op bepaalde trajecten. Ook de VVD (Ingrid de Bijl) keek een beetje benauwd; grappig ook omdat Leo Cornelissen (D66) kort voor mij ongeveer dezelfde boodschap had verkondigd.

– Zuidelijke Randweg Zaanstad, prima
– Naardermeer-Ankeveense Plassen, zeker doen en niet zo bekrompen doen dat het een natuurverbinding is en hier niet in thuishoort: sinds wanneer is duurzaam veilig niet meer belangrijk?
– Oostweg, akkoord, maar nog wel eens goed naar die regionale functie kijken, nu vooral ontsluiting Waarderpolder maar geen volwaardige randweg

Belangrijk is tenslotte nog dat de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp hoger op de lijst komt. Ik proefde daarvoor wel enige steun, dus de lobby gaat door. In elk geval D66 aan onze kant en het CDA gaat ook in de goede richting.

Toen waren we (bijna al mijn 4 minuten opgemaakt) aan openbaar vervoer toe.

– Zuidtangent, doen en vooral: met een hoog ambitieniveau, hoop dat ze dat in Haarlem goed gehoord hebben
– RegioNet Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, doen en aanvullen met een aantal goede suggesties van ROVER
– Zuiderzeelijn, ophouden daarmee en bovendien past het niet in de criteria die de provincie zelf heeft opgesteld: snel uit te voeren, regionaal belang, zichtbaarheid van de provincie
– ZuidAs, beetje dubbel, op zich goed maar dan gericht op het regionale ov, bijvoorbeeld door een busstation

Als het geld voor de Zuiderzeelijn (toch al gauw richting € 50 miljoen) vrijkomt, kunnen we daar mooi andere zaken mee doen. Had in de commissie geen tijd meer om het toe te lichten, maar mijn idee zou zijn om te investeren in ov-knooppunten, om precies te zijn de stations van Alkmaar, Hoorn, Haarlem en Driehuis. Ook moet gekeken worden naar eventueel doortrekken van de Noord-Zuid lijn naar Schiphol. Tenslotte een investeringsprogramma voor doorstroming (busbanen, stoplichten) en reizigersinformatie.

Met veel interrupties en kritische vragen één van de leukste WVV vergaderingen sinds lange tijd!