Loop een beetje achter…

… maar hier dan toch weer een bijdrage!

Vorige week vrijdag hadden we een fractiemiddag in Krommenie, met name om over Schiphol te praten. Joris Wijnhoven van Milieudefensie (ook GroenLinkser overigens) legde ons uit wat de belangrijkste bezwaren zijn tegen hoe het nu gaat met Schiphol. Daarbij ging hij in op het veiligheidsrisico, milieu-aspecten (met name ook luchtkwaliteit) en de geluidsoverlast. Albert reageerde daarop met een kort verhaal over zijn activiteiten binnen de bestuurlijke overleggen die zich met Schiphol bezighouden. Aan de ene kant het CROS – Commissie Regionaal Overleg Schiphol – waarin gemeenten en ook bewoners mee mogen praten, een orgaan dat overigens op dit moment erg matig functioneert gezien de nogal uiteenlopende belangen van de deelnemers. Aan de andere kant de BRS – Bestuurlijke Regiegroep Schiphol – daar waar de echte besluiten worden genomen tussen de grote spelers: Amsterdam, Haarlemmermeer, provincie én de sector. Voor ons nog best lastig om hier strategisch goed mee om te gaan, ook al omdat onze eigen invloed niet heel groot is. Ook met in het achterhoofd dat Schiphol gevolgen heeft voor werkgelegenheid, woningbouw, verkeer en niet te vergeten natuurontwikkeling.

Daarna zijn we samen met GroenLinks wethouder Robert Linnekamp nog naar een ‘luistervink’ gaan kijken, geplaatst op het dak van een sportkantine. Deze meet het geluid van overkomende vliegtuigen (en filtert alle andere omgevingsgeluiden). De metingen kunnen gebruikt worden om aan te tonen wie waar en wanneer overlast heeft van vliegbewegingen. ’s Avonds in Krommenie – of was het nou Assendelft, kan me ook al de naam van het restaurant niet meer herinneren om dat te checken – goed gegeten en aan het eind van de avond terug in Amsterdam in Karpershoek met Jan en Bart nog een paar drankjes gedronken ter afsluiting.

Donderdag is er een – zoals het zich laat aanzien – rustige commissievergadering van Wegen, Verkeer en Vervoer. Vrijdag ga ik naar Bergen voor een bijeenkomst over de Westrand van Alkmaar (die Westrand ligt er dus precies tussenin voor het geval dit wat cryptisch overkomt). De dag daarna is het Provinciale Ledenvergadering in Hilversum, waar ik uit mag leggen wat wij met de 395 miljoen voor OV gaan doen. Ik verwacht een iets kleinere opkomst dan bij het congres van D66 laatst en ook een wat minder heftige discussie, dus dat wordt vast een rustige middag.