Van beprijzen tot zeesluis

Vooraf aan de commissie WVV een presentatie over beprijzing, tolheffing of hoe je het ook noemt als manier om nieuwe infrastructuur te betalen. Sinds er in de Noordvleugel is afgesproken dat onderzoek komt naar een kilometerheffing (variabel naar plaats en tijd) en minister Peijs de commissie-Nouwen (ex-ANWB ja) heeft ingesteld, een veelbesproken onderwerp. Gelukkig is langzaamaan het brede inzicht ontstaan dat een vorm van beprijzing echt nodig zal zijn. Over waar je dat geld vervolgens voor inzet gaat daarna de discussie.

De heren die de presentatie gaven waren betrokken bij de tunnel onder de Westerschelde, waar via tolheffing de volledige kosten van het project gedekt zijn. (Om precies te zijn, wel met de gelden meegerekend die vroeger aan het veer werden uitgegeven). Ook hadden zij business cases gemaakt voor een rondweg om Eindhoven en aanleg van een A4-zuid. In alle gevallen: 100% private financiering en een tolheffing van ongeveer € 1 per automobilist per keer. Best interessant om nog eens verder over te denken, al zit ik niet echt te wachten op aanleg van nieuwe wegen. Eerder zou ik het interessant vinden te berekenen hoe bijvoorbeeld het verkeer rond Amsterdam via beprijzing gestuurd zou kunnen worden. Ook zou het denkbaar zijn een deel van de opbrengsten in te zetten voor regionaal openbaar vervoer.

Daarna de commissievergadering, waarin weinig op de agenda stond. We hebben gesproken over de verordening voor buurtbusprojecten, hier en daar een gewenste en noodzakelijke aanvulling op het ‘gewone’ openbaar vervoer. Maar dan wat mij betreft wel wat soepel omgaan met normen voor aantallen passagiers en ook geen krampachtige houding van de vervoerder (Connexxion in onze provincie) wat betreft de precieze route van de buurtbus. Tweede onderwerp was de mogelijkheid van verschillende tarieven in het openbaar vervoer, als straks de ov-chipkaart wordt ingevoerd. Door GS was een aantal dilemma’s voorgelegd, waar ik zelf ook nog niet helemaal uit ben. Lagere tarieven voor kinderen t/m 11 jaar en 65+ moeten uiteraard gehandhaafd worden en minder betalen in de daluren vind ik ook prima. Maar kun je in de spits een hoger tarief vragen en geldt dat ook voor zgn. hoogwaardig ov, zoals de Zuidtangent? In mei praten we verder en ik vermoed dat we ook met de fractie hier nog wel over komen te spreken.

Cornelis Mooij kwam pas later de vergadering binnen, omdat hij samen met de havenlobby en de Amsterdamse wethouder Mark van der Horst bij de minister was geweest. Onderwerp van gesprek: de sluis bij IJmuiden. Hoe mooi hij het ook voorstelde – “alle partijen delen de analyse van het CPB dat de grote sluis er moet komen”- duidelijk is dat dit pas op z’n vroegst in 2013 aan de orde is. Zie ook het artikel in de Volkskrant hierover om maar aan te geven dat ieder z’n eigen draai aan het CPB rapport geeft. Voor mij is klip en klaar dat er nu geen enkele reden meer is om de € 34 miljoen voor de sluis nog langer te reserveren. Voorlopig komt er niks van terecht, dus kan je het beter aan andere zaken uitgeven.

Eén antwoord op “Van beprijzen tot zeesluis”

  1. De fantasie is kennelijk een beetje met gedeputeerde Mooij aan de haal gegaan. De derde regel van het persbericht van het CPB luidt: “Eerder dan 2017 is een tweede zeesluis zeker niet nodig; of dat daarna wel het geval is, valt later te bezien.” Knappe jongen die hierin leest dat de analyse van het CPB is dat de grote sluis er moet komen. De wens is de vader van de gedachte, zullen we maar zeggen 😉

Reacties zijn gesloten.