Landjepik of logische herschikking?

Uiteindelijk bleek de grenscorrectie het enige onderwerp dat vanavond aan de orde kwam. Dat wil zeggen, nadat Patrick Poelmann nog kort toelichtte dat het provinciebestuur in het geschil met de OR over de reorganisatie in alle opzichten in het gelijk is gesteld en nadat Albert verslag had gedaan van de aandeelhoudersvergadering waarin Van Halderen zo genereus was geweest zijn bonus ter beschikking te stellen.

Toen was de tijd voor de pleidooien vanuit Medemblik (ondernemers, de raad en burgemeester Neef) vóór, en Wieringermeer (LTO, bewoners, de raad en burgemeester Spekreijse) tégen de grenscorrectie, gevolgd door een uitgebreide discussie. De PvdA lijkt te neigen naar een advies om de grenscorrectie te laten plaatsvinden, als ik het betoog van Marian Dekker goed begrepen heb. Hoewel nog geen officieel standpunt, want de fractie moet zich nog uitspreken. Van het CDA weet ik het niet zeker, in het genuanceerde en voor mij soms wat warrige betoog van Jos Beemsterboer kon ik nog niet echt een uitgekristalliseerd standpunt horen. VVD’er Erwin Bouma schetste al grote vergezichten over de Stad West-Friesland (over 30 jaar begreep ik later), maar gooide vervolgens grenscorrectie, herindeling en fusie vrolijk door elkaar, met als kernboodschap dat alles ‘van onderop’ moet komen. Zelfs zijn partijgenoot uit Medemblik was de draad van het betoog op een gegeven moment kwijt. In elk geval nog geen uitgesproken standpunt. Joke Geldhof (D66) legde de nadruk op de regionale woonvisies, die hier leidend moeten zijn (helemaal eens!) en de afspraken die we daarin hebben gemaakt over binnenstedelijk bouwen en bundelen/concentreren van woningbouw.

Mijn betoog sloot daar direct op aan: we hebben niet voor niks zo’n lange en pittige discussie gehad over het streekplan, nog maar een half jaar geleden. Die woonvisies waren daarin essentieel om te sturen wat, wanneer en waar gebouwd wordt, zoveel mogelijk binnenstedelijk bovendien. Extra complicatie is dat we hier te maken hebben twee woonvisies: Kop van Noord-Holland (Wieringermeer) en West-Friesland (Medemblik). Pas als die beide visies klaar zijn (stap 1), die op elkaar afgestemd zijn (stap 2), onomstotelijk is aangetoond welke woningbehoefte Medemblik heeft (stap 3) en is aangetoond waarom het op die locatie moet en ook kan (stap 4), dan is grenscorrectie aan de orde. Ons advies op dit moment is dan ook nee, maar wel met de aantekening dat als alle vier stappen goed doorlopen zijn, wij in principe kunnen instemmen. Dat is echter nog lang niet aan de orde. Tweede opmerking is dat Medemblik met 480 hectare veel te veel vraagt.

Na dit agendapunt hadden we er alweer 3,5 uur op zitten (de geluidsinstallatie was inmiddels ook uitgevallen) en besloten werd de rest van de agenda maar door te schuiven naar 17 mei.