Eindelijk een nevenfunctie

Omdat de Noordzeekanaal bijeenkomst afgelast was, kon ik deze keer wel bij de ALV van GroenLinks Amsterdam zijn. De vorige aflevering had ik moeten missen vanwege een commissievergadering, dus nu op herhaling.

Belangrijkste punten die nog over waren: kiezen van nieuwe leden van de partijraad en vaststellen van procedures rond de kandidaatstelling voor de raadsverkiezingen van 2006. Wat dat eerste betreft goed nieuws voor mij, ben namelijk gepromoveerd van reserve tot echt lid van de partijraad. Garantie voor minimaal vier zaterdagen vergaderen de komende tijd! Vóór mij was al nieuwkomer Evelien van Roemburg gekozen, zodat de gemiddelde leeftijd van de delegatie flink omlaag gaat.

De rest van de discussie ging over de kandidaatstelling. De kandidatencommissie werd zonder problemen ingesteld. Maar over het lijsttrekkersreferendum werd, onder aanvoering van de onvermoeibare Frank Köhler nog flink doorgeboomd. Uiteindelijke resultaat: we doen het niet. Het is een hoop organisatie en kost ook nog eens flink wat geld (dat ten koste gaat van de campagnepot). Zou daar nog persoonlijk aan willen toevoegen dat het democratietje spelen is, wat op lokaal niveau echt een beetje overdreven is. Lijsttrekker kan prima op de ledenvergadering worden gekozen, daar hoef je niet zo’n heel circus omheen te organiseren. Het andere punt betrof de keuze van wethouderskandidaten. De vorige keer was al besloten het initiatief daarvoor meer bij de fractie te leggen. Maar als compromis om toch ook de leden enigszins mee te laten doen, zal nu een klankbordgroep (oh heerlijke term) ingesteld worden die mee gaat denken en beslissen. Die groep moet een goede afspiegeling zijn van alle meningen binnen GroenLinks Amsterdam, zodat ze een keuze maken waar de ledenvergadering waarschijnlijk vervolgens mee in kan stemmen.

Best leuk om weer eens mee te maken; de borrel heb ik maar laten schieten. Helaas kwam tram 14 ruim te laat en reed daarna in een dergelijk slakkentempo dat ik nog niet echt snel thuis was. Morgen weer een fijne afdelingsvergadering op de VU en deadline van mijn paper voor het Politicologenetmaal.