Staartje Statenvergadering

Omdat ik vanmiddag college moest geven, slechts een klein deel van de Statenvergadering mee kunnen maken. Cheryl had eerder al toezeggingen van Cornelis Mooij binnengehaald voor de buurtbussen, waarover ik eventueel nog het woord zou hebben gevoerd (als ik eerder was geweest).

Om precies te zien viel ik binnen halverwege het laatste agendapunt. Ging over een intiatiefvoorstel van de SP, om het systeem van Prohef in Noord-Holland uit te proberen. Lauwe reacties van de meeste fracties en ook van Hans Schipper. Bovendien slaagde Carlien Boelhouwer, de verdediger van het voorstel erin alleen maar meer weerstand op te roepen in haar beantwoording van de vragen van ‘insprekers’ (ze bedoelde haar collega’s, omdat ze van alles ‘niet begreep’ of ‘een raar standpunt vond’. Voorstel ingetrokken en komt (ooit) een keer terug.

Als enige fractie in de Staten stemden we tegen de uitwerking van het Streekplan Noord-Holland Zuid voor de Westrand van Amsterdam. Daarin staat namelijk een afslag bij Parkstad opgenomen die een extra doorkruising van het groen aan de westkant van Osdorp betekent. De verdubbeling van de T106 (sorry als het erg technisch is) is namelijk voldoende en dan is die afslag bij Parkstad overbodig. Een amendement van CDA, VVD en PvdA waarin de Parkstad afslag als uiterste terugvaloptie werd genoemd kwam in de richting, maar was niet voldoende om ons over de streep te trekken. Jammer dat D66 zijn oorspronkelijke verzet liet varen en toch de voordracht steunde, stonden we toch een beetje alleen. Grappig ook dat de VVD niet begreep dat je wel vóór een amendement kan zijn, maar toch tegen de voordracht.

Zo was het net na zessen klaar en had ik een erg rustige vergadering. Had eigenlijk nog Jan zullen bijpraten over het Wieringerrandmeer, maar tot mijn schande dat half vergeten en half niet aan toegekomen. De komende dagen maar eens aan de slag!