Twee daagjes Antwerpen

Op een andere dag dan gewoonlijk (woensdag) vanwege Pinksteren fractievergadering. Zonder Klaas en Imelda en ook zonder Justus en Marieke in klein gezelschap. Belangrijkste punt op de agenda was de kaderbrief/voorjaarsnota. Hierin kondigen GS vast aan wat zij van plan zijn voor de begroting van 2006. In de loop van de tijd is de discussie over de kaderbrief haast belangrijker geworden dan de algemene beschouwingen in het najaar over de echte begroting. Wat in het voorjaar wordt binnengehaald, komt vrijwel zeker in de begroting. Maar de kansen die je nu laat lopen, konden in het najaar weleens definitief verkeken zijn.

Wat me opviel was dat er best heel veel goede dingen gebeuren wat betreft natuur, openbaar vervoer, werkgelegenheid, maar dat de communicatie erg te wensen overlaat. Het is allemaal zo droog, formeel, zouteloos, zo weinig politiek spannend. Het licht onder de korenmaat, gemiste kans!

Gisteren en vandaag was ik in Antwerpen, alweer voor het zesde jaar op rij naar het Politicologenetmaal, een congres van exact 24 uur voor Nederlandse en Vlaamse politicologen. In de trein ernaar toe kwam ik Freddy Weima nog tegen (een praktijkpoliticoloog), die mij toezegde volgend jaar ook eens te komen. Het etmaal was erg gezellig, uiteraard weer veel te laat gemaakt donderdagnacht, maar toch mijn best gedaan ook vandaag nog zinnig commentaar te geven. De VU was in elk geval goed vertegenwoordigd! Ook werd ik gekozen tot penningmeester van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek, kortweg NKWP.

Gelukkig zag ik bij thuiskomst dat de provincie mij niet vergeten is, want de dikke enveloppen staarden mij alweer vrolijk aan.