Kaderbrief en Purmermeer

Fractievergadering die met name in het teken stond van de (lange) Statenvergadering op 30 mei. De komende week gaan we in de diverse commissies jaarrekening, voorjaarsnota en kaderbrief bespreken en dan volgt de maandag erop het beleidsdebat. Eén van de omstreden punten is de verhoging van de opcenten (deel van de motorrijtuigenbelasting dat de provincie kan innen). Momenteel zit Noord-Holland op het laagste niveau van Nederland, terwijl wij met name in het zuiden grote problemen met het opstoppende verkeer hebben. Het is nog onduidelijk of de grote partijen – CDA, VVD en PvdA – zullen instemmen, maar dat zal ondermeer in de commissie FBO mogelijk duidelijk worden. Verder heb ik nog iets verteld over de voorbereiding van ons werkbezoek aan Haarlemmermeer, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen eind juni. Wordt een druk en interessant programma, met ’s ochtends jongerenhuisvesting en ’s middags de N201 – dan vooral de manier waarop de schade aan natuur en landschap wordt gecompenseerd.

Klaas en Marieke waren vanavond in Purmerend voor een discussie over wonen in Waterland. Daarvoor waren ook Pepijn Godefroy van la4sale en prof. Tjeerd Dijkstra uitgenodigd. Terwijl la4sale kiest voor kleine linten op diverse plekken (inclusief nieuwe dorpen) op basis van cultuurhistorie, wil Dijkstra een grote stad in het nieuw aan te leggen Purmer-Meer voor ruim 30.000 inwoners. Vanuit GroenLinks lokaal is samen met Klaas aan een alternatief plan gewerkt voor de nog benodigde 2000 woningen. Dat heeft de afgelopen dagen flink aandacht van de pers gehad, omdat voorgesteld wordt de golfbaan te verplaatsen en op die plek de woningen neer te zetten. Zoals te verwachten viel meteen een ingezonden brief van de golfclub… Benieuwd of die vanavond ook bij de discussie waren; sms-je van Marieke liet mij in elk geval weten dat de zaal helemaal vol zat, meer dan 100 mensen.