Hobbel de bobbel

Sinds mei heeft de Fietsersbond op zijn website een meldpunt “Mijn slechtste fietspad”. Hierop kan je aanmelden welke fietspaden er slecht bij liggen (losse tegels, asfalt beschadigd, rare obstakels), of plekken waar een fietspad ineens ophoudt, maar bijvoorbeeld ook waar fietsenstallingen gewenst zouden zijn. Goede actie! In de klachten top-10 komen ook twee Noord-Hollandse paden voor:

Muiden

“Langs de A1 tussen Muiden en het Amsterdam-Rijnkanaal ligt een ± 3,5 meter breed betegeld fietspad. Dit fietspad is de verbinding tussen Amsterdam en het oosten (Gooi, Flevoland). Deze zeer belangrijke hoofdfietsroute ligt dus langs de A1 in de gemeente Muiden. Ik stel mij voor dat de gemeente geen geld heeft om deze belangrijke hoofdverbinding een meer eigentijds uiterlijk (asfalt) te geven.”

Amsterdam-Noord

“Zeer druk befietste route tussen de Tolhuispont en prachtige (autovrije) fietsroute langs het Noord-Hollands Kanaal. Deze schakel is waarschijnlijk in beheer bij Rijkswaterstaat. Kwaliteit slecht en gevaarlijk. Vooral de aflopende zijkanten, je fietst zo het NH-kanaal in en enorme kuilen en tussenruimtes tussen de stenen. Oplossing: wegbeheerder voor de rechter en fietsvriendelijk profiel, goede fietsbestrating/ asfalt of vice versa.”

Binnenkort maar eens navragen wat met al deze meldingen wordt gedaan. Gemeenten kunnen sowieso een beroep doen op de provincie: wij hebben een Deelverordening Kleine Infrastructuur waaruit tot maximaal 90% subsidie verkregen kan worden. Maar je vraagt je af en toe wel af hoe bekend dat is…