Hoe meer je sloopt hoe beter?

Recent was in de Volkskrant te lezen dat directies van woningcorporaties financieel worden gestimuleerd goedkope huurhuizen te slopen. Deze ‘sloopbonus’ zou zelfs zijn opgenomen in de beloningsregels van de brancheorganisatie Aedes. Al eerder werd bekend dat tussen 2002 en 2004 het aantal sociale huurwoningen met zo’n 8% is afgenomen.

In schriftelijke vragen wil ik van GS weten wat zij van deze regeling vinden en hoe dit is te rijmen met het provinciale beleid (vastgelegd in collegeprogramma en streekplannen) om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen.

1. Bent u met ons van mening dat een ‘sloopbonus’ een verkeerde stimulans geeft aan woningcorporaties?

2. Hoewel u geen zeggenschap heeft over beloningsstructuren bij de corporaties, zou u wel bereid zijn dit signaal aan hen af te geven?

3. In het onderzoek van de Volkskrant wordt alleen gerapporteerd over de grotere corporaties. Kunt u ons voor alle Noord-Hollandse corporaties een overzicht verschaffen van de afname van de kernvoorraad en de beloningen voor de directies?

4. Is bij de kleine en middelgrote corporaties in Noord-Holland een vergelijkbare trend gaande?

5. Bent u met van ons mening dat de afname van betaalbare huurwoningen een zorgelijke ontwikkeling is, in de wetenschap dat dit in elk geval geldt voor 12 van de 13 grote corporaties in Noord-Holland?

6. Zo nee, kunt u aangeven welke motivering u heeft om een afname van de kernvoorraad aanvaardbaar te achten?

7. In het collegeprogramma en in de beide vigerende streekplannen zijn afspraken gemaakt over het handhaven van een voldoende voorraad betaalbare woningen. Kunt u aangeven hoe u vanuit uw provinciale verantwoordelijkheid concreet invulling hebt gegeven aan deze afspraken?

2 antwoorden op “Hoe meer je sloopt hoe beter?”

  1. Terecht deze verontwaardiging! Maar feit is wel dat deze trend al jaren aan de gang is en dat er niets tegen gebeurt, behalve dat er steeds meer gesloopt wordt, er steeds minder betaalbare woningen overblijven en de potentiele doelgroep voor betaalbare woningen juist steeds groter wordt! Gemeenten, die vaak zogeheten prestatieafspraken met corporaties hebben, doen vaak te weinig om paal en perk te stellen aan de sloop. Nota bene in de gemeente Wageningen met twee GroenLinks-wethouders, worden er betaalbare huizen gesloopt.

  2. Die trend in gemeenten ken ik en voor mij is de vraag dus wat de provincie hieraan vanuit de eigen rol heeft gedaan.
    Overigens ben ik niet principieel tegen slopen, de vraag is echter of daarvoor in de plaats niet altijd alleen maar dure (koop)appartementen terugkomen.

Reacties zijn gesloten.