Asfalt, stoom en adieu

De N242. Voor mij als Amsterdammer en ov-reiziger niet een weg waar ik vaak kom. Hoewel ik dankzij provinciale activiteiten in kleine dorpjes wel iets vaker in een auto zit en ook vaker in het noordelijk deel van de provincie ben. Vanmiddag gingen we met een (wel erg bescheiden – weer de vraag hoe dat toch komt) delegatie uit de Staten op bezoek in het infocentrum van de N242. De oostelijke ring wordt t/m 2008 flink aangepakt, zodat straks met gebruik van het bestaande tracé de doorstroming flink beter wordt. We werden ontvangen en als eerste voorgelicht door Ed Puts, de projectleider. Hij legde uit hoe het project eruit ziet en komt te zien en in welke fases zich dat voltrekt. Met name ging hij ook nog in op het misverstand over de 10 minuten vertraging, mede de wereld in geholpen door gedeputeerde Hans Schipper. De afspraak is namelijk dat je door werkzaamheden niet meer dan tien minuten extra vertraging mag hebben. Geen garantie dus dat je nooit meer dan tien minuten vertraging hebt. Vervolgens het woord aan René Teeuwen, die aangaf hoe de omwonenden en weggebruikers via zeer veel kanalen op de hoogte worden gehouden. Nieuwsbrieven, persberichten, advertenties, teletekst, de provinciale N242 website en sms. (Voor wie het relevant is: sms ‘N242 aan’ naar 4040). Tenslotte het woord aan Jon Bellis, die de realisatie voor zijn rekening neemt – met name de directe contacten met aannemer Heijmans. Met hem verkenden we ook het tracé en met name hoe krap bemeten de ruimte is om de nieuwe wegdelen en ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen. En dat terwijl het verkeer gewoon blijft komen vanuit Alkmaar en vanuit de omgeving (Haarlem, Schermer, Heerhugowaard).

Met collega Wiebe de Haan (PvdA) mee kunnen rijden naar Haarlem, waar we zeer ruim op tijd waren voor de laatste commissievergadering van dit jaar. Een rustige agenda, die begon met een presentatie van Maurice van der Plas, voor het opnieuw in gebruik nemen van het traject Alkmaar-Bergen aan Zee, met de Bello. De laatste keer dat die heeft gereden was in 1955, maar deze stichting zou graag opnieuw gaan rijden. Dat betekent de rails opnieuw aanleggen met stations en perrons. Volgens mij een onmogelijke opgave, maar aan de andere kant heb ik er ook geen bezwaar tegen dat de provincie (overigens dan wel samen met de gemeente Bergen) wat geld steekt in onderzoek naar de exploitatie van die lijn. Gedeputeerde Cornelis Mooij ziet het overigens helemaal niet zitten, zo herhaalde hij ook vanavond en vond verrast ter linkerzijde (PvdA en GroenLinks) zijn bondgenoten. Over de vaarwegen, in het bijzonder Noord-Hollands kanaal, konden we kort zijn. Typisch zoiets dat gewoon uitgevoerd moet worden en als het binnen het budget blijft, niet mee bemoeien als PS. Het laatste punt was de mogelijkheid om een deel van het spoor door Naarden-Bussum verdiept aan te leggen, vanwege veiligheid en bereikbaarheid. Een lang gekoesterde wens, die overigens wel een hoop geld kost, zo’n € 250 tot 300 miljoen. Heel sympathiek idee, maar ik heb wel grote twijfels bij de haalbaarheid ervan. Wat wij er nu in de commissie mee moesten, was onduidelijk en Bussum legde ook een warrig verzoek bij ons neer. Standpuntbepaling, tsja, dat kan pas als er een uitgewerkt plan ligt en ook duidelijk is wat er dan (financieel? bestuurlijk?) van de provincie verwacht wordt.

Voor onze begrippen erg vroeg, 21.15 waren we klaar met vergaderen. Namens de commissie nam voorzitter Johan Bruins Slot afscheid van Marinus de Jong, een oudgediende en erg gewaardeerd lid van de Staten. Voor zijn werk gaat hij binnenkort naar Montreal verhuizen – dat laat zich wat lastig combineren met het politieke werk hier. In januari is het echte adieu; ik weet zeker dat we zijn to-the-point bijdragen zullen missen.